mestá a obce
mapa SR
atrakcie
turizmus
cestovné kancelárie
kultúra
flóra a fauna
šport
inzercia
 
Popis cyklotrás
ŽILINA - RAJEC

E.č. 024A, Žilina (sídlisko Solinky)-Porúbka, červená 13 km
Cyklotrasa je určená pre cestné bicykle. Vedie od konečnej zastávky trolejbusov na sídlisku Solinky. Prechádza poľnou spojkou do Bytčice, odkiaľ okolo futbalového štadióna pokračuje do stúpania. V tejto časti sú krásne výhľady na Lietavský hrad, hrebeň Malej Fatry, vodnú nádrž (vpravo od cesty). Z vrcholu hrebienka schádza cesta do Rosiny, kde pokračujeme v smere na Višňové. Za kostolom odbočíme do stúpania. Klesáme cez obec Turie popri Turskej skale až do rázcestia cesty I/64 v Porúbke. Povrch je s výnimkou cca 200 m spojky (poľná cesta) asfaltový, miestami nižšej kvality.

E.č.024B, Rajec-Rajecké Teplice-Poluvsie, červená 14 km
Cyklotrasa je určená pre cestné bicykle. Z námestia v Rajci prechádzame Rajčianku a stúpame smerom na Malú Fatru. Po krátkom zjazde odbočíme na rázcestí vľavo a pomedzi polia mierne stúpame a neskôr klesáme do Kamennej Poruby. V tomto úseku sú výhľady na Malú Fatru (dominuje Kľak) a Rajeckú dolinu. V Kamennej Porube na hlavnej ceste odbočíme vľavo smerom do Konskej. Pri kostole odbočíme vpravo a cez mierne stúpanie klesáme k futbalovému ihrisku. Na rázcestí pokračujeme vľavo do Rajeckých Teplíc. Popri jazere a termálnom kúpalisku Laura sa dostaneme až ku železničnej stanici v Poluvsí. Povrch je na celej trase asfaltový, miestami horšej kvality.

E.č.2409, Žilina-Rajec, modrá 28 km
Cyklotrasa je určená pre cestné a v úseku Lietavská Svinná (Kňazova Lehota) - Zbyňov pre horské bicykle. Trasa začína v Žiline v priemyselnej časti za železničnou traťou pri budove Váhostavu. Vedie smerom na Závodie a potom do stúpania na Hôrky a Brezany. Odtiaľ pokračuje cestou nižšej kvality smerom na Lietavu a Podhorie. Pred Podhorím zatáča cyklotrasa vľavo na Lietavskú Svinnú-Babkov a v časti Kňazova Lehota odbočí do stúpania do sedla na Zbyňov na lesnú cestu a miestami až chodník. Od kríža schádzame najskôr prudšie, potom mierne do Zbyňova, pokračujeme do obce Jasenové. Tu odbočíme okolo futbalového ihriska na chodník, ktorý nás privedie okolo vodárne cez cestu I/64 do Rajca na námestie. Pekné výhľady na Malú Fatru, dolinu rieky Rajčianky a Lietavský hrad, pekná je scenéria Babkovskej úžiny. Na trase je povrch väčšinou asfaltový, resp. penetrovaný (slabšej kvality), v úseku pre MTB, medzi Jasenovým a Rajcom je poľná cesta.

E.č. 5405, Lietavská Lúčka - okruh okolo Lietavského hradu, zelená 16 km
Trasa je vedená obcami okolo Lietavského hradu, na ktorý sa naskytá z viacerých miest pekný pohľad. Krásnou časťou je i prejazd Babkovskej úžiny. Trasa vedie v celom úseku po asfaltových a penetrovaných cestách a je vhodná pre cestné bicykle.

E.č. 5406, Poluvsie - Kunerad (zámok), zelená 11 km
Trasa je vedená asfaltovými cestami. Vytvára možnosť spojenia Kuneradskej doliny s cykoltrasami vedenými z Rajca a Rajeckých Teplíc. V Kuneradskej doline je možnosť oddychu v krásnych lesoch, ako aj pri malebnom zámku. Trasa je určená pre cestné bicykle.

E.č. 8402, Žilina (priemyselná zóna) - Lietava, žltá 11 km
Trasa je určená pre cestné a v úseku Brezany - Lietava pre horské bicykle. Začiatok trasy je rovnaký ako trasy č. 2409. Po penetrovaných poľných cestách vedie do obce Brezany. Odtiaľ pokračuje stúpaním okolo motocrossového areálu a následným klesaním do Lietavy.

E.č. 8403, Žilina (Žilina-Solinky) - Rosina, žltá 6 km
Trasa slúži ako možnosť spojenia sídliska Solinky a sídliska Vlčince na hlavnú trasu 024A. Je vhodná pre cestné bicykle, vedie po asfaltovom povrchu. Prechádza žilinským lesoparkom a pokračuje po Rosinskej ceste do Rosiny.

E.č. 8404, Rajecké Teplice - Zbyňov, žltá 4 km
Trasa je určená pre horské bicykle, nie je teraz značená vzhľadom k výstavbe cestného obchvatu kúpeľného mesta Rajecké Teplice.

E.č. 8405, Rajec - Kamenná Poruba, žltá 9 km
Trasa je určená pre horské bicykle a vedie po cestách s penetrovaným a asfaltovým povrchom. Začína v Rajci na námestí a pokračuje po rázcestí medzi poľami ako trasa 024B. Ďalej vedie rovno cez les za obec Kamenná Poruba, odkiaľ sa cez obec opäť vracia k červenej trase.

E.č. 8406, Poluvsie - Rajecké Teplice, žltá 2 km
Trasa je určená pre cestné bicykle. Slúži ako spojka červenej trasy 024B ku kúpalisku Laura.

vráť ma na začiatok strany