mestá a obce
mapa SR
atrakcie
turizmus
cestovné kancelárie
kultúra
flóra a fauna
šport
inzercia
 
Cykloturistické trasy
spájajúce územie Slovenska s Rakúskom,
Maďarskom a Českou republikouNajznámejšia cyklistická cesta na svete je "Dunajská cyklistická cesta", ktorá vedie s Passau cez Viedeň do Bratislavy. Medzinárodná Dunajská cyklotrasa, vedúca na Slovensko z Rakúska a pokračujúca do Maďarska a Moravská cyklistická trasa, umožňujú prepojenie trás rakúsko-slovenských.

Na Dunajskej cyklistickej ceste sú inštalované informačné tabule a smerové značenie od hraničného priechodu Petržalka/Berg po Prístavný most, objazd autobusovej zástavky MHD asfaltovým chodníkom na ľavej strane Dunaja - je dokompletovaný ľavobežný úsek dunajskej cesty v úseku Petržalka/Berg - Medveďov.

Na Moravskej cyklistickej ceste je prioritou úsek Devínská Nová Ves - Záhorská Ves. Na tomto úseku je upravený povrch /vyasfaltované výtlky/ inštalované vodorovné aj zvislé značenie, osadené informačné tabule, postavené odpočívadlá vybavené prístreškom so sedením, WC, stojanom na bicykle, nádobou na odpadky. Ďalší úsek tejto cesty je vyznačený vodorovným značením a informačnými tabuľami.

  • Vodorovné značenie - v celkovej dĺžke 137 km v úsekoch: Devín - Moravský Svätý Ján, Petržalka/Berg - Čuňovo - Vojka nad Dunajom - Gabčíkovo.

  • Zvislé značenie - celkovo 133 tabuliek na 86 stĺpikoch na trasách most Lafranconi - Devín - Záhorská Ves - Moravský Svätý Ján a Prístavný most - Čuňovo - Vojka nad Dunajom.

  • Informačné tabule - je nainštalovaných 9 ks informačných tabúľ v miestach: Petržalka, most Lafranconi, Prístavný most, Devín, Devínska Nová Ves, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Leváre.

  • Odpočívadlá pre cyklistov - zatiaľ je naištalovaných 5 ks odpočívadiel pozdĺž cyklocesty v Devíne, Devínskej Novej Vsi, Stupave, Vysokej pri Morave a Moravskom Svätom Jane.

  • vráť ma na začiatok strany