Slovensky

English
Logo

Mikroregión Severné Podpoľanie

   
Mikroregión Severné Podpoľanie-mapa
Mikroregión Severné Podpoľanie - mapa

Kraj pod Poľanou sa prihovára svojim návštevníkom slovami ľudového básnika, ktoré sú vyjadrením srdečnosti a pohostinnosti:

Poľana Vás zdraví,
čo má, s tým sa delí,
by sa o jej krásach
chýry rozleteli.

Čo má ľud náš krásne,
to ponúka s láskou,
čo ponúka s láskou,
to prijmite vďačne!

Mikroregión Severné Podpoľanie tvoria obce:
Čerín-Čačín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Dúbravica, Hrochoť, Môlča, Poniky, Oravce, Sebedín-Bečov, Lukavica.

Cieľom mikroregiónu Severné Podpoľanie je:

  • vytvoriť aktívny cestovný ruch v odteraz turisticky menej známej oblasti Poľany, biosferickej rezervácie UNESCO,
  • zlepšiť kvalitu života obyvateľov a celkovú zamestnanosť prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu a iných aktivít v mikroregióne,
  • vybudovanie spoločného informačného centra,
  • rozvoj agroturistiky, spoločná ochrana životného prostredia.

Kontakt:
Združenie obcí mikroregiónu Severné Podpoľanie
Predseda: p.Pavol Škamla - starosta obce Sebedín-Bečov
Obecný úrad Sebedín-Bečov
Tel: 048/4192211
Mobil: 0905/505172

Informačná kancelária cestovného ruchu Obecný úrad
obec Hrochoť, Tel.: 048/790 163

Každá obec je niečím jedinečná, výnimočná, zaujímavá a charakteristická, ponúka rôzne prírodné krásy a osobitosti, preto pri vzájomnom prepojení poskytuje turistom pestrú ponuku služieb.

V blízkosti obcí sa nachádzajú minerálne pramene (medokyše-kyselky), v horských oblastiach je charakteristický chov oviec s ponukou zakúpenia domácich výrobkov.

Návštevníci nášho kraja oceňujú najmä možnosť kultúrneho vyžitia, folklórne tradície, kroje, ľudové súbory, pôvodné ľudové remeslá (rezbárstvo, výšivkárstvo), športové aktivity v ekologicky čistom a nerušenom prostredí - cyklistika, turistika po vyznačených trasách, bežecké i zjazdové lyžovanie, rybolov, poľovačka, chov koní, zber lesných plodov a húb vo významnej hubárskej oblasti Slovenska.

Táto lokalita si zachovala prirodzený ráz pozostávajúci z hustých lesov, horských lúk, kryštálovo čistých bystrín a čistého vzduchu presýteného vôňou živice a vtáčieho spevu. Tento, zatiaľ málo objavený raj, je práve z tohoto dôvodu ideálnym miestom k pobytu tých, ktorí hľadajú kľudné prostredie umožňujúce odpútať sa od starostí dnešného uponáhľaného a pretechnizovaného sveta.

Celá oblasť disponuje rozsiahlym potenciálom prírodných a rekreačných daností a blízkou polohou tvorí obytné rekreačné zázemie mesta Banská Bystrica.

Poľana

Chránená krajinná oblasť výmery 20 078 ha, vyhlásená r. 1981. Nachádza sa nad obcami Hriňová a Detva-Skliarovo. Cenné lokality sú štátnymi prírodnými rezerváciami alebo chránenými prírodnými výtvormi. Sú to:

  • Melichova skala, chránený prírodný výtvor v Detve výmery 0,3 ha, vyčnieva do výšky 30m z južných svahov Poľany. Patrí k najzaujímavejším geologickým výtvorom na sopečnom území. Je dobrým objektom na štúdium vulkanických útvarov.
  • Jánošíkova skala (miestny názov aj Občina), chránený prírodný výtvor výmery 1,65 ha - geologická, zoologická a archeologická zvláštnosť. Rozprestiera sa na katastrálnom území obce Hrochoť v Hrochotskej doline. Jánošíkova skala je 230 m dlhá a 50 m vysoká aglomerátová skala s dvoma nie veľmi hlbokými otvormi, v ktorých sa našli stopy po osídlení pravekého človeka.
  • Bátovský balvan (miestny názov je Svedok). Geologická zvláštnosť v Hrochotskej doline výmery 0,20 ha. Je to 13,9 m vysoký a 8 m široký balvan, obsahuje typicky andezitové bomby, je zachovaný v neporušenom stave.
  • Kalamárka (809m n.m.), chránený prírodný výtvor asi 5 km severne od Detvy na južnom svahu Poľany, rozlohy 290 m2. Je to eróziou rozčlenené mohutné čelo andezitového prúdu.
  • Zolniansky lahár, chránený prírodný útvar. Je to cenná lokalita ako ojedinelý jav v Európe. Nachádza sa južne od Sebedína nad osadou Rómov v zolnianskom chotári. Je to zvyšok sopečného bahenného prúdu (laharu), ktorý sa valil po juhozápadných svahoch Poľany pred miliónmi rokov, pričom vyvrátil a prikryl lesný porast, z ktorého sa vytvoril drevený opál.
  • pod Dudášom, štátna prírodná rezervácia na severozápadnej strane Poľany, na konci Hrochotskej doliny vo výške 1 200 m n.m. Má rozlohu 12,4 ha. Lesný porast má prevažne 150 až 200 rokov, najmä v severnej časti.. Rastú tu hlavne jedle a smreky, buk a javor horský. Nachádzala sa tu najväčšia, najstaršia a najmohutnejšia jedľa v celej Európe, tzv. veľká jedľa, ktorá mala obvod 575 cm, výšku 53,5 m, objem nadzemnej hmoty 49m3 a vek vyše 500 rokov. Vyschla v roku 1976.


Poľana je charakteristická hojným výskytom chránených rastlín a živočíchov (rys, medveď hnedý, jeleň obyčajný). Bola vytvorená sopečnou činnosťou v mladších treťohorách (neogén) a patrí medzi najväčšie sopky v Európe.

Stratovulkán Poľany sa prejavuje striedaním odolných andezitových príkrovov s vrstvami menej odolných materiálov - tufov a tufitov.

ATRAKTÍVNE TURISTICKÉ TRASY, TÚRY

Trasa č. 1: Kruhy - č. 155
Trasa č. 2: Chochuľka - č- 976
Trasa č. 3: Rázcestie modrej a žltej trasy - č. 8
Trasa č. 4: Sedlo Pod Drienkom - č- 426


Turistická trasa č. 1 -› 7 staníc, farebné označenie trasy: ČERVENÁ
1.Lukavica
2.Bečov
3.Sebedín
4.Hrochoť
5.Kruhy
6.Žiarec
7.Rázcestie červenej a modrej trasy pod chatou Horalka

Turistická trasa č. 2 -› 5 staníc, farebné označenie: ZELENÁ
1.Čerín
2.Chochuľka
3.Hrochoť
4.Pod Štálec
5.Dolina Ponická Huta

Turistická trasa č.3 -› 5 staníc, farebné označenie: ŽLTÁ
1.Hrochoť
2.Pod Medvedinec
3.Dúbranica
4.Rázcestie modrej a žltej trasy (Poľovnícka chata)
5.Horná Mičiná

Turistická trasa č.4 -› 5 staníc, farebné označenie: MODRÁ
1.Dolná Mičiná
2.Poľovnícka chata
3.Sedlo pod Drienkom
4.Poniky
5.Môlča

Turistická trasa č.5 -› farebné označenie: ZELENÁ
Môlča - Poniky (ide o obnovenie pôvodnej trasy označenej zelenou farbou)


Mikroregión Severné Podpoľanie-Turistické trasy, túry
 Turistické trasy, túry
Mikroregión Severné Podpoľanie-Obrázky z Podpoľania
 Obrázky z Podpoľania
Mikroregión Severné Podpoľanie-Obrázky z Podpoľania
 Obrázky z Podpoľania


   ...ďaľšie obrázky mikroregiónu Mikroregión Severné Podpoľanie:
Mikroregión Severné Podpoľanie-Obrázky z Podpoľania
Obrázky z Podpoľania
Mikroregión Severné Podpoľanie-Obrázky z Podpoľania
Obrázky z Podpoľania