Slovensky

English
Logo

Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta

   
Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta-mapa
Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta - mapa

Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta združuje
1 mesto, 10 obcí a 2 podnikateľské subjekty
severovýchodnej časti regiónu Turiec.
Obce sa nachádzajú v údolí povodia rieky Váh
a na úpätí pohorí Veľkej Malej Fatry.

Združenie Turčianska Vážsko-Fatranská cesta tvoria mesto Vrútky, obce Šútovo, Ratkovo, Krpeľany, Nolčovo, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Turany, Agrofatra Turany s.r.o. a Turimex spol. s r.o. Turany. Je to prirodzený územný celok so vzájomným komunikačným kruhovým propojením. Majú prirodzené vzájomné ekonomické a demogarfické väzby.

Základným cieľom združenia je zlepšiť kvalitu života obyvateľov a celkovú zamestnanosť prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu a iných aktivít v regióne. Hlavnými úlohami združenia sú rozvoj turizmu a agroturistiky, rozvoj vidieka-programu obnovy dediny, rozvoj infraštruktúry, ale aj spoločná ochrana životného prostredia regiónu a vybudovanie spoločného informačného centra.

Filozofia združenia vychádza z toho, že každá obec je niečim výnimočná, každá je niečim zaujímavá a charakteristická, ponúka rôzne prírodné krásy a osobitosti, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Preto pri vzájomnom prepojení poskytnú turistom pestrú ponuku služieb.

Združenie každoročne organizuje štyri podujatia. V mesiaci máj cykloturistiku po cestách členských obcí združenia. V júni Dni folklóru v Turanoch, v septembri Dožinky a Dni mesta Vrútky, v decembri Jarmok ľudových remesiel.

Folklór:

Krpeľany, Podhradie, Vrútky, Turčianska Štiavnička, Šútovo

Ľudové remeslá:

Turčianska Štiavnička, Lipovec, Šútovo, Krpeľany

Atraktívne turistické túry:

Šútovo – vodopád, Chleb, Veľký Fatranský Kriváň, Vrátna dolina, Stoh
Ratkovo – Národný park Malá Fatra
Krpeľany – Fatranská kopa, Veľkofatranská magistrála
Nolčovo – Kľak, Veľká dolina, rybníky
Podhradie – Podhradská dolina, Kľak
Turčianska Štiavnička – Katova skala, Sklabinský hrad
Sučany – Malý Fatranský Kriváň, hrebeň Malej Fatry
Vrútky – Národný park Malá Fatra, Lučanská Malá Fatra
Lipovec – výstup na Panošinú, Suchý, Maguru
Turčianske Kľačany – Krivánska časť Malej Fatry
Turany – Chleb, rekreačná oblasť Trusalová

Pobyt na gazdovskom dvore:

Agrofatra s.r.o. Turany - chov koní, salašníctvo

Možnosť kúpania v lete:

nové kúpalisko vo Vrútkach, Sučany

Rybolov:

okolie Krpelian, Vrútok a Nolčova - obce zameranej na vidiecku turistiku, ovocinárstvo a ovčiarstvo

Rozsiahly park:

v Turčianskej Štiavničke s mnohými vzácnymi drevinami, arboretom a niekoľkými rybníkmi

Možnosť lyžovania v zime:

Šútovo, Podhradie, Vrútky - Piatrová - vlek, Turany - vlek na Chleb, Krpeľany, Sučany, Turčianske Kľačany


Sídlo združenia:

Turčiansko Vážsko-Fatranská cesta
Matušovičovský rad 4
038 61 Vrútky


PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Agrofatra Turany s.r.o.
Turimex spol. s r.o. Turany
Mana - grafické štúdio (Vrútky)