Slovensky

English

Dolnohronský Mikroregión

   
Dolnohronský Mikroregión-mapa
Dolnohronský Mikroregión - mapa

Územie Dolnohronského regiónu sa rozprestiera v južnej časti okresu Levice, kde administratívne patrí.
Centrom regiónu je mesto Želiezovce. Západnú časť regiónu tvorí Hronská tabuľa, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny, východná časť je mierne zvlnená a prechádza do kopcovitého terénu až k nížinám okolo rieky Ipeľ. Stredom územia preteká rieka Hron, okolo ktorej sú osídlené obce regiónu, aby sa potom vliala pri Štúrove do Dunaja. Celková rozloha územia predstavuje 47.443 ha.

Územie regiónu je spojené s významnými slovenskými centrami vnútroštátnymi cestnými ťahmi: št.cesta č.1/75 Nové Zámky - Tekovské Lužany - Veľký Krtíš a št. cesta č. 1/76 Žiar nad Hronom - väčšina obcí regiónu - Štúrovo, ktoré je hraničné mesto s Maďarskou republikou.
Železničná trať prechádza obcami Tekovské Lužany-Želiezovce-Hronovce-Pohronský Ruskov a Čata smerom do Štúrova.

Geografická poloha a prírodné podmienky predurčujú územie na intenzívne poľnohospodárske využívanie a spracovateľský priemysel. Z hľadiska agroturistiky je región veľmi zaujímavou oblasťou z pohľadu veľkých pestovateľských plôch viniča hroznorodého (Šalov, Sikenica, Farná, Plavé Vozokany),
rybárske a poľovné revíry na území celého regiónu (Želiezovce, Keť, Plavé Vozokany, Tekovské Lužany, Farná, Veľké Ludince, Šalov, Nýrovce),
aktívne využívanie jazdeckého a vodného športu (Želiezovce, Hronovce),
historické a kultúrne pamiatky v meste Želiezovce, Tekovské Lužany, Nýrovce, Sikenica, Čaka a iné, široká ponuka ubytovania a stravovania i pre náročnejších.

Regiónom prechádza cykloturistická trasa a "vínna cesta" dolného pohronia a južného podunajska.
Tradičnými hostiteľmi folklórnych festivalov sú obce Čaka, Plavé Vozokany, Kuraľany a Želiezovce.