Slovensky

English

Mikroregión Medveš

   
Mikroregión Medveš-mapa
Mikroregión Medveš - mapa
Mikroregión MEDVEŠ je združenie právnických osôb, zaregistrovaných Krajským úradom v Banskej Bystrici 30.6.1998.

Sídlo: 980 34 Obecný úrad Nová Bašta
Predseda: Magdaléna Farkasová

Členmi združenia sú obce Tachty, Večelkov, Studená, Stará Bašta , Nová Bašta, Gemerský Jablonec, Dubno, Petrovce, Hajnáčka, Šiatorská Bukovinka, Blhovce. Združenie je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky používa na rozvoj mikroregiónu MEDVEŠ.

Hlavnou úlohou je koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohoto regiónu v zmysle trvalo udržiateľného rozvoja.


Mikroregión Medveš-pohľad na mikroregión
 pohľad na mikroregión
Mikroregión Medveš-Hrany Pohanského hradu
 Hrany Pohanského hradu
Mikroregión Medveš-Kamenný vodopád Somoška
 Kamenný vodopád Somoška
Najznámejšie prírodné krásy:

Najznámejšie historické pamiatky:
 • Hrad Šomoška - Šiatorská Bukovina
 • Hradný vrch Hajnáčka - Hajnáčka
 • Kostná dolina - Hajnáčka
 • Ragáč - Hajnáčka
 • Studňa pani Marie pútnické miesto - Nová Bašta  - Večelkov
 • Románsky Kostol - Gemerský Jablonec


Priehrady - vodná nádrž:
 • Tachty-Večelkov - rybolov
 • Gemerský Jablonec - rybolov

Kultúrne slávnosti:
 • Stretnutie pod MEDVEŠOM
 • Chody
 • Uličný ples v obci Stará Bašta


Športové príležitosti:
 • poľovačky- poľovnícky zväz MEDVEŠ
 • Futbal - Pohár MEDVEŠ-každoročne

Kultúrne ustanovizne:
 • dedinské múzeum - Studená
 • Pamätná tabuľa spisovateľa Šándora Petöfiho-Večelkov


Hraničný prechod:
 • Tachty-Cered Otvorený prechodne - na veľkonočnú nedeľu, Turíce, 20.augusta, Deň zosnulých, Vianoce   ...ďaľšie obrázky mikroregiónu Mikroregión Medveš:
Mikroregión Medveš-Mapa CHKO Cerová Vrchovina
Mapa CHKO Cerová Vrchovina