towns and villages
 t. &  v. associations
SR  map 
attractions
tourism
travel offices
culture
flora and fauna
sport
advertising
 
slovensky
slovakenglish
english

Moldava nad Bodvou
lokalita


top

!!! AKTUÁLIS !!!

Szepsi - Moldava nad Bodvou a Bódva -völgy (Údolie Bodvy) központi települése a nemzetközi E 571-es fő útvonalon fekszik, Kassa (Košice) és Rozsnyó (Rožňava) közt. A városon halad át a Kassa-Zólyom vasútvonal. A kassai repülőtér a várostól 25 km-re fekszik. A város nyugati részén ér véget a Szlovák Karszt mészköves hegylánca. A várost a 21.es számú délkör szeli át, és határa 203-284 méter tengerszint feletti magasságban terül el.

Első írásos említés a településről a tatárjárás után 1255-ből maradt fenn, amely egy száz évvel korábbi állapotot erősít meg, és ZEKERES (Szekeres) névvel illeti. Ekkor már királyi vagyon, a Tornai (Turňa) vár tulajdona. Később a Szepességből (Spiš) betelepülők miatt a Szepsi nevet, illetve a Bódva folyó németes alakját a Moldau elnevezést is használják az okiratok. 1927-től, a volt csehszlovák hatóságok felsőbb határozata alapján a Moldava nad Bodvou hivatalos elnevezést használja.

A templom létezését már 1290-ben jelzik a korabeli írások, és minden jel szerint a jelenlegi római katolikus templom helyén állt. Ezt a templomot a XV.sz. építették át, amikor a Kassai Szent Erzsébet Dóm is elnyeri végső alakját. Ekkor szentelik fel a Szentlélek tiszteletére, és ezzel összefüggésben kerülhet a város címerébe a Szentlélek szimbóluma, a galamb. A város fellendüléséhez a XIV. században az az esemény járult hozzá, hogy Róbert Károly király, majd fia is, nagy előnyökben részesítették Kassát, pl. magas vámot szedhettek az átutazó kereskedőktől. Márpedig ez a Tokaj-hegyaljai borok szállítóit nagyban érintette. Így a Lengyelország felé tartó kereskedelmi út megkerülte Kassát, és Szepsiben tárolták és érlelték boraikat.

Ekkor a városban két-, helyenként háromszintes hatalmas pincerendszer épült, és a lakosság szőlőtermesztéssel, és borkészítéssel is foglakozott, és ez új mesterségek kialakulását vonta magával. 1345-ben Szepsi elnyeri a szabad királyi város rangját és kereskedelmi központ lesz. 1458-ban már létezik itt iskola , soknemű iparoscéh működik, mint például a kerékgyártók, csizmadiák, lakatosok, mészárosok, csiszárok, szabók, stb.céhje.

Az 1526-os mohácsi vész, a török veszedelem előretörése és a háborúk, újabb hanyatlást jelentettek. A százötven évig tartó török megszállás csak annyiban érintette a várost, hogy az egri pasának fizettek adót, de a törökök nem léptek be a városba. A XVI. század 90-es éveiben a város teljesen leégett, csak a kőtemplom falai maradtak meg. 1795-ben a város megint lángokba borult. Leégett 5 ezer kötetes könyvtára is, leégett az összes ház, elolvadtak a templomok harangjai és a két templom is tető nélkül maradt. Egyedül csak a Szojka család fakapuja maradt meg. Máig a kassai Kelet Szlovákiai Múzeum udvarán található, melyre latinul rá írták ezt a feliratot, hogy "égtem, égtem, de el nem égtem…". A kapu eredeti helye közelében 1996-ban a millecentenárium évében, a város egy hasonmást állítatott fel a város történelmének és a megmaradás szimbólumaként.

1868-ban megindul Kassától (Košice) Torna (Turňa nad Bodvou) felé a vasúti közlekedés, majd 1894-ben megépül a Mecenzéf-i (Medzev) vonal is. Szepsi ekkor már járási székhely (a Szepsi járás 1960-ban szűnt meg).

Rozkvet mesta narušila prvá a neskôr druhá svetová vojna. Kžudný a harmonický malomestský život zmenili 50. a 60. roky, po začatí výstavby VSŽ Košice. To vytvorilo nové pracovné príležitosti, nastal príliv obyvatežstva, počet obyvatežov sa viac než zdvojnásobil a začala sa rozsiahla bytová výstavba. Zmenilo sa aj národnostné zloženie obyvatežstva, dovtedy prevažne maďarské. Dnes má mesto okolo 9450 obyvatežov, toho sa 49,1% hlási k maďarskej národnosti, 47,4% k slovenskej a 3,5% je inej národnosti.

A lendületes fejlődést az első, majd a második világháború megtöri. A kisváros nyugodt, harmonikus életét az 50-60-as évek gyorsítják fel, amikor elkezdődik a Keletszlovákiai Vasmű (VSŽ Košice) építése. Ez sok ember számára kínál munkalehetőséget, megkezdődik a bevándorlás, alakosok száma több mint a kétszeresére emelkedik és megváltozik lakosság összetétele is. Gyors tempóban tucatnyi háztömböt építettek a város északi felén, a Bódva jobb partján. Ma a város lakosságának száma kb.9450, ebből 49,1 % magyar, 47,4 % szlovák, és 3,5 % egyéb nemzetiségű.

A kedvezőtlen anyagi források, és nagy munkanélküliség ellenére a város tovább fejlődik. A város önkormányzata ezt tartja a legfontosabb szempontnak. Fokozatosan felújítják a történelmi városközpontot, az úthálózatot, megszűntetik a környezetet szennyező szénkazánokat.

A városban 3 szlovák és 1 magyar nyelvű óvoda, 2 szlovák és 1 magyar tanítási nyelvű alapiskola, 2 gimnázium (ebből egy magyar) és egy kétnyelvű Mezőgazdasági Középiskola működik, valamint Művészeti Alapiskola és Kisegítő Iskola is helyben található.

A város nagyon jó közlekedési csomópont. Vasútállomása van, melyben a gyorsvonatok is megállnak. Az autóbuszmegállón megállnak a nemzetközi és távolsági buszok is. A kassai repülőtér is csak 30 percnyire van. Tehát a város nagyon jó kiinduló pont a környék természeti szépségeiben és történelmi nevezetességekben gazdag helyeire.Római-katolikus templom Szepsiben

A római katolikus templom a történelmi városközpont egyik domináns épülete. Korabeli írások szerint már 1290-ben létezett a településen kőtemplom, melyet a XV. században, Mátyás király idejében átépítettek gótikus stílusban, egy időben a Kassai Szent Erzsébet Dómmal.
Először háromhajós, majd a későbbi barokk stílusú beavatkozások folyamán (XVIII. sz.) átépítették. A templom a Szentléleknek tiszteletére van felszentelve. S talán ezzel összefüggésben van a város címerében a Szentlélek szimbóluma, a kiterjesztet szárnyú galamb, amely a főoltár feletti mennyezeten is látható. A főoltár 1896-ban készült el. A templomtorony a nyugati oldalon található, és három harangja van Ezen az oldalon van a kórus is, mely három oszlopon van elhelyezve.
A mondák szerint az ellenreformáció elhíresült alakja Herkó János, ferences atya volt, aki legendává vált és népi szólásban is megörökítették mint herkópátert. Az egyházhoz fanatikusan ragaszkodó páter a katonák élén, fegyverrel a kezében próbálta visszatéríteni a protestánsokat. A templom oldalfalán látható a róla készült dombormű, halálának évével - 1686. A templom műemlékké van nyilvánítva.Római katolikus templom Bodolóban

A bodolói római katolikus templom - Szepsi városrészében - Bodolóban található (3 km-nyire Szepsitől). A második világháború harcai a kisközség területén is folytak , és ekkor súlyosan megrongálódott a templom is, melyet ezért lebontottak. Az utolsó istentiszteletet 1944. december 8-án tartották. 1991-ben a lakosok letették a templom alapkövét az egykori templom helyén.
A gyűjtésekből, jelentős külföldi támogatással a város hozzájárulásával 1996. július 16-án a templomot felszentelték. A templom a kassai Michal Baník építész tervei alapján készült. A szervező munkákban, és egyéb segítségben nagyban kivette részét Kádasi István, a Bodolóból származó Budapesten élő kanonok.


hlavne namestie s radnicou
A Városháza épülete

A Városháza - egyemeletes saroképület. Az óvárosban található. Négyszög alaprajzú, szecessziós épület a XX. sz. elejéről. mely mindig városházként szolgált. A korabeli építészeti remekből eredeti a homlokzat, és lépcsőház esztergályozott tölgyfakorlátja. Az épület műemlékként van nyilvántartva.Római katolikus plébánia

A katolikus plébánia - klasszicista, kétemeletes épület, melyet a Fő utca 108. sz. alatt találunk. A XVIII.sz. végén épült. A homlokzaton az első emelet szintjén, falmélyedésben látható Nepomuki Szent János szobra . 1999-ben a plébánia homlokzata fel volt újítva, és ekkor került leleplezésre az a márványtábla is, melyen az utóbbi 700 év alatt Szepsiben szolgáló lelki atyák névsora található.


historicka brana
A Szojka kapu
historicka brana
A Szojka kapu háttérben a református templommal

A Szojka kapu - másolata 1996-ban a református templom melletti parkban volt felállítva, egykori helyétől nem mesze, a Fő utca 33.sz ház előtt. Ez a fakapu az 1795-ös tűzvészben , mikor a városban szinte minden leégett, csak a templomok falai maradtak meg, csodamód , kicsit megpörkölve de a kapu megmaradt. A Latin felirat "égtem, égtem, de el nem égtem…" emlékeztet az eseményre. Az eredeti kapu a Kelet Szlovákiai Múzeum udvarán található Kassán.


hotel
Szálloda

Szálloda - Szepsi egyetlen szállodája az Iskola utca 5.sz. alatt található. (mobile: 0943/4602708,ill.4602709. A szálloda kategóriája B**. Szállást 14 kétágyas szobában és egy apartmanban igényelhetnek. Van étterme és bárja. A szálloda ellőtt nagy díjmentes parkoló van. Az épületben igénybe vehetik a fodrászszalont és szoláriumot.A római katolikus templom déli portálja

A katolikus templom déli bejárata - úgy mint a templom, gótikus stílusban van építve. Több mint valószínű, hogy ugyan azok a mesterek, vagy az ő tanítványai készítették, akik a kassai dómot, vagy a Rozsnyói templomot építették.Szent Rókus kápolna

Szent Rókus kápolna - az 1831-ben kirobbant kolerajárvány áldozatainak emlékére és szent Rókus tiszteletére építették a város északi részében a domboldalon. A járvány hat hét alatt 212 lakos halálát okozta. Az 1872-es járvány 34 áldozatot követelt. A kápolnában az áldozatok emlékére, minden évben szent Rókus ünnepén, búcsúi szentmisét szolgálnak.A református templom

A református templom - szintén a történelmi központban található a XVIII. századi templomépítési engedély szerint a katolikus templomtól 200 lépésre. 1773-ben, klasszicista stílusban épült. A torony csak 1789-ben lett felépítve, ma két harangja van. Renoválva 1876-ban, 1922-ben, 1951-ben és az utolsó javítások 1997-1999-ig tartottak. Jellegzetessége az újonnan faragott szószék.Néprajzi múzeum a kovácsműhellyel

A városi múzeum - a régi kovácsműhely épületében lett elhelyezve (Fő utca 130.sz) . A kőépület 1850 körül épült. Az első részben jellegzetes kovácsműhely van, melyben nyitott tűzhely, és az eredeti kovács eszközök találhatók - lókötő és etető hely. A műhely utáni három Szepsi gazdag céhjeire emlékeztetnek (pl. a csizmadia céh). A középső helység egy berendezett konyha a XIX.sz. vége és XX. sz. elei használati eszközökkel. A hátsó helységben (kis galéria) Szepsi vonatkozású festmények és fénykép látható. A kiállított tárgyak a kalapos-, szabó-, és mézeskalácsos mesterek használati eszközei. Az udvaron mezőgazdasági felszerelés, és egyéb érdekesség látható.
A múzeum csak előzetes egyeztetéssel látogatható. Érdeklődni a Városi Művelődési Központban (tel.: 00421/(0)943/4602173, ill. Dittel Mártánál lehet.(tel.: 00421/(0)943/4602513 .Szepsi Csombor Márton emléktáblája

A Szepsi Csombor Márton emléktábla - a városi parkban található.
Szepsi Csombor Márton (1595-1622) az első magyar nyelvű útleírás az Europica Varietas szerzője. Ebben a műben az 1616-1619-es európai körútját írja le. Meglátogatta Lengyelországot, Dániát, Hollandiát, Angliát, Franciaországot. Német- és Csehországon keresztül tért haza. A könyv 1620-ban jelent meg Kassán, mikor az akkori kassai bíró Bocatius, Alvinczi Péter ajánlására alkalmazza Csombort, mint a Kassai Iskola rektorát. Később Varannóra kerül a Nyári családhoz, ahol Udvari schóla címmel megírja az első magyar erkölcstant, mint alapvető pedagógiai művet. A jeles szerzőt, Csombor Mártont, a Strassburgi Akadémia tagjává választották. Fiatalon halt meg pestisjárvány áldozataként, sírhelyét nem ismerjük, de az utókor őrzi emlékét.Szepsi Laczkó Máté emléktáblája

A Szepsi Laczkó Máté emléktábla - 1996-ban lett a református lelkészlak falára elhelyezve (Fő utca 47.sz.).
Szepsi Laczkó Máté (1576-1633), tanító, költő, prédikátor, a tokaji aszú feltalálója Szepsiben született, iskoláit itt kezdi, majd később Sárospatakon folytatja. Ezt követően Olaszliszkán, majd Kassán tanít. Lórántffy Mihály ösztöndíjával 1608-ban Wittenbergbe megy tanulni. Két év után hazatér és Erdőbényén tanít, aztán még egyszer elmegy a németországi Hanau-ba tanulni és visszatér Erdőbényére. Nemsokára Lórántffy Zsuzsanna (Rákóczi György felesége) szolgálatába áll. Ekkor kezdett a tokaji borokkal foglalkozni. Tőle származtatják a tokaji aszú receptjét.
1630-ban húsvéti úrasztali borként ajándékozta Lórántffy Zsuzsannának. Szepsi Laczkó Máté aszú receptúrája máig használt úgy Tokaj - Hegyalján. Maga a híres Paracelsus is meglátogatta a vidéket az aszú erős gyógyereje hallatára. Szepsi Laczkó Máté 1633-ban halt meg Erdőbényén.

AKTUÁLIS

Meghívó
V. SZEPSI NAPOK 2001

Szepsi városa és a társszervezők nagy szeretettel meghívják Őnt a V. SZEPSI NAPOKRA
PROGRAM:

Szerda 27.6.2001
  19.00 AQUAROCK - rock-koncert a Főtéren

Csütörtök 28. 6. 2001
  9.00 VÁROSI OLIMPIA - a szepsi alapiskolák sportvetélkedője - sportpálya
  9.00 SPORT PLUSSSZ - a szepsi középiskolák labdajátékai - Jednota parkoló - Fő u
  12.00 ROMADÁRIDÓ a Jekhetane Roma, a Kisegítő iskola és Rybár Zoltán zenekarának műsora - Fő tér
  16.00 NAGY VERSENGÉS KICSINYEKNEK - ovibuli - sportpálya
  19.00 THÁLIA: ÉN ÉS A KISÖCSÉM - zenés vígjáték - Fő tér

Péntek 29. 6. 2001
  15.30 SZEPSI LACZKÓ MÁTÉ emléktáblájának megkoszorúzása
  16.00 ÜNNEPI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS:
  • VMK nagyterme
  • együttműküdési megállapodások aláírása a Brzozów (Lengyelország), Tarcal (Magyarország) és Tišnov (Csehország) városokkal
  • ünnepi beszédek, köszöntések a város díjainak átadása, városi versenyek
  • szakmunkák kiértékelése
  18.00 GAZDAUDVAR - poharazgatás. Zene: Classic - VMK udvara
  18.30HISTÓRIA - templomi hangverseny - róm. kat. templom
      Közreműködik:a kassai Csermely kórus és a modrai Énekbarátok Társulása
  19.00 DALOLÁS ÉS CIRIPELÉS - a Szabadidő Központ szórakoztató műsora - Fő tér
  20.00 VÉGRE NEM CSAK DUNNABÁL ! - diskoshow gyerekeknek - Fő tér
  22.00 DISKOSHOW RÁADÁS - diszkó, vetítéssel egybekötött viccparádé - Fő tér

Szombat 30. 6. 2001
  8.00 SZEPSI FORGATAG - vásár - Hlavná ulica
  10.00III. SZEPSI BÓDVA KUPA - nemzetközi félmaraton - Fő utca
  10.00 CSERKÉSZTANYA - ügyességi bemutatók gyerekeknek - amfiteáter udvara ( átjárás a VMK-n keresztül )
  10.00 BÖK partnervárosok kispályás focigálája - Weekend sportpálya
  >Fő tér:
  15.00 SANDRIK KONCERT - a stószi fúvószenekar fellépése
  16.00 DRIŠźAK KONCERT
  17.00 GYERÜNK, MENJÜNK VENDÉGSÉGBE - tájolás
  Partnervárosok bemutatkozása tájjellegű ételekkel, mesterségekkel, kultúrműsorral. Bemutatkoznak: Brzozów, Edelény, Encs, Karcag, Modra, Tarcal, Tišnov.
  19.00 EZ A KICSI MULATSÁG TARTSON, AMÍG A VILÁG - népművészeti műsor, közreműködik: Železiar, Ilosvay, Živena, Asszonykórus, Dűvő, Fülöp Zsuzsa.
  21.30 CSALÁDI KI MIT TUD - hagyjuk magunkat meglepni, a VMK és a VTV műsora.
  23.00 CSILLAGOK VETÉLKEDÉSE - tüzijáték MIÉNK A TÉR - utcabál a METROPOL együttessel

Vasárnap 1. 7. 2001
  8.00 SZEPSI FORGATAG - vásár - Fő utca
  10.00 EGY AZ ISTEN - ökumenikus istentisztelet - Fő tér
  12.00 SZEPSI LOVI BODOLLÓBAN - lóverseny - bodollói futballpálya
  Fő tér:
  13.00 HARCI MŰVÉSZETEK BEMUTATÓJA - Encs
  14.00 "A LUSTA FIÚ, AKI NEM IS VOLT OLYAN LUST ...." - mesejátek (Encs)
  15.00 GÓLYA, GÓLYA, FALÁBÚ - varannói gólyalábas-színház
  16.00 KATÓ NÉNI - Ihos József humorista műsora
  17.00 COUNTRY VASÁRNAP - Közreműködnek: Veslári, Nashville
  18.00 LUTRI AZ EGÉSZ ÉLET !?! - autó + 9 más értékes díj 1:2000! tárgynyeremény-sorsolás
  18.30 BÜSZKE LÁNYAINK ÉS VENDÉGEIK - a Twingy mazsorett-csoport műsora BEZÁR A BAZÁR - a rendezvény ünnepélyes befejezése, zárszó

Kiegészítő műsorok:
 • a Városi Művelődési Központ pincéjében és a régi mozi épületében,
 • a Matica Slovenská székházában,
 • a Kisegítő Iskolában,
 • a Zeneiskola koncerttermében és a kovácsműhelyben

Közelebbi információk:
Városi hivatal: 0943/ 4602751,
VMK: 0943/4602173,
Infocentrum: 0943/ 4899421
vrᝠma na začiatok strany

Združenie miest a obcí SR tourist-channel.sk spat
back to towns/villages first page | back to top | attractions
regional & lobby associatons | town’s, village’s and association’s messages
citizen to visitor | e-mail us
© 1999
Únia miest a obcí SR