Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
12.04.2021
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Ploské

Skutočná poloha obce Ploské
   
Obec Ploské leží v údolí riečky západný Turiec, má t.č. 81 obyvateľov, rozloha katastrálneho územia obce je 540 ha, v obci je aktívna obecná knižnica, kultúrna miestnosť OcÚ je v prevádzke počas celého roka, v obci je podnikateľský subjekt v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, obec má vysporiadané vlastnícke práva k obecným a urbariatným lesom.
V obci je zriadená predajňa potravín a všeobecného tovaru, v blízkej obci Raková je pre obyvateľov obce Ploské zabezpečovaná: zdravotnícka starostlivosť pre deti, ženy ako aj zubná ambulancia.
Ubytovacie, stravovacie zariadenia pre rozvoj agroturistiky v obci nie sú, t.č. zabezpečené avšak v rámci mikroregiónu sa o tejto možnosti reálne uvažuje a pracuje.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore