Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Slavošovce

Skutočná poloha obce Slavošovce
 Zvýraznená atrakcia:  Rodisko P.E.Dobšinského
   
Slavošovce-Gotický kostol
Gotický kostol
Obec Slavošovce patrí do okresu Rožňava. Jej vznik sa kladie do začiatkom 14. storočia. Leží na území horného Gemera. Má rozlohu 1553 ha. Patrila vetve štítnických Bebekovcov a Andrášiovcov. Obklopená je vrchmi Slovenského rudohoria. Dolinou preteká Štítnica, ktorá pramení na Kohúte. Obec sa spomína od r. 1318, dnešný názov má od r. 1932.
V erbe obce je vyobrazený sv. Gál, podľa pečatidla z dobovej listiny r. 1561. Kostol, pôvodne gotická stavba neskôr upravená v barokovo-klasickom slohu, bol postavený v roku 1395. V období osmansko-tureckého panstva v roku 1596 - 1686 slúžil ako úkryt pre obyvateľstvo. Dodnes sa zachovala jeho východná časť. Na kostole je umiestnená pamätná tabuľa obetiam I. svetovej vojny.
V 17.- 18. storočí tu vznikajú železné hámre, z ktorých sa neskôr stavajú papierenské mlyny. Najstaršia papiereň sa spomína v roku 1817 a jej zakladateľkou bola Johanna Gyurková (1796-1865), ktorá v roku 1841 tu zaviedla strojovú výrobu papiera, prvú v Uhorsku. Pochovaná je na miestnom cintoríne, kde má liatinový náhrobok. Výrobu papiera v Slavošovciach preslávili v 18. storočí papierenskí majstri Michal Gaura a Martin Barmozy. V súčasnosti miestne papierne vyrábajú bloky, zošity, kancelárske potreby, obrúsky a pod.
Slavošovce-Oltár
Oltár
Počas II. svetovej vojny v roku 1944 došlo na bývalej hornej vrátnici závodu k tragickému výbuchu, kde je postavený pomník, pripomínajúci obete tejto udalosti. Ďalší pamätník v tvare rozlomeného obelisku je venovaný Slovenskému národnému povstaniu. Obec bola oslobodená 24. 1. 1945.
Obec je rodiskom národného dejateľa, spisovateľa a zberateľa prostonárodných slovenských povestí Pavla Emanuela Dobšinského (16.marec 1828 - 22. október 1885). V jeho dome je v súčasnosti zriadená pamätná izba s osobnými predmetmi z pozostalostí venovanej obci rodinou Čajakovou. Prof. Ján Čajak ml., spisovateľ a zaslúžilý umelec, potomok P. Dobšinského sa stal do roku 1970 čestným občanom Slavošoviec. Pri príležitosti 100. výročia bola na priečelí budovy odhalená pamätná tabuľa a v roku 1970 pomník v areáli základnej školy, ktorá nesie jeho meno. Na cirkevnej škole a ev.a.v. fare pôsobili v minulosti významní kazatelia a učitelia. V Roku 1774 Juraj Sexty, ďalej otec P.E.Dobšinského a P.J.Šafárik, O.Vans a iní.
Slavošovce-Dom P.E.Dobšinského
Dom P.E.Dobšinského
V súčasnosti má obec okolo 1800 obyvateľov. Nachádza sa tu okrem spomenutých papierní poľnohospodárske družstvo, Lesné družstvo, Tlačiarne, Pekáreň, obchody, pohostinstvá, železničná a autobusová zastávka, zdravotné stredisko, kultúrne domy, obradná sieň, ubytovacie kapacity a.p. Obec Slavošovce je nielen obklopená prírodnými krásami, ale má i peknú históriu. Známa je i dobrosrdečnými ľuďmi. Svojich návštevníkov vždy srdečne privíta a má čo ponúknuť z prameňov dôb minulých i súčasných.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Slavošovce:
Slavošovce-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore