Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
08.03.2021
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Černochov

Skutočná poloha obce Černochov
 Zvýraznená atrakcia:  Tokajské pivnice
   
Černochov-

Na Juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov, s podhorím popretkávaným tokajskými vinicami, prekrásnou Černochovskou lúčkou s náleziskom ponikleca, leží v nadmorskej výške 175 m obec Černochov v okrese Trebišov.
Prvý známy listinný doklad o obci je z roku 1298 a prvá správa o vinohradníctve je z roku 1715. Obec po stáročia bola známa výrobou znamenitých vín a patrila viacerým zemepánom. V 15. storočí to boli Rozgonyiovci, v 16. storočí Pálocziovci, rád sv. Kláry zo Šárošpotoku a Perényiovci, v 19. storočí grófska rodina Walisovcov.
Najvyšší počet obyvateľov bol 488 v roku 1869, hovoriacich prevažne maďarsky. Teraz má obec 226 obyvateľov.
Tragické udalosti, ktoré zasiahli obec boli morová epidémia v roku 1663 a v roku 1831 cholera, v roku 1927 obec vyhorela.
Zamestnanie obyvateľstva je v poľnohospodárstve a vo vinohradníctve.
V okolitej prírode je príležitosť na zber lesných plodov a poľovanie na vysokú zver.
V obci sa nachádza materská škola, knižnica a kultúrny dom. Architektonickou dominantou v obci je klasicistický kostol reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1793 s vežou z 19. storočia.
Obec úspešne reprezentuje futbalové mužstvo, ktoré hrá v II. okresnej triede.
Dobrovoľná požiarna ochrana aktívne rozvíja svoju činnosť už od 14. mája 1890! Počas posledných 15 rokov sa sústavne zúčastňuje okresných súťaží, na ktorých sa umiestňuje na popredných stupňoch víťazov.
Symboly obce (erb a vlajka) boli vysvätené v auguste 1998, kedy obec oslávila 700. výročie prvej písomnej zmienky ekumenickou bohoslužbou, kultúrnym programom folklórnych súborov a uličnou veselicou.

       
Domovská stránka obce:
http://www.cernochov.sk
Email adresa obce:
starostkacernochov@gmail.com

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore