Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

English

Magyarul

Hundsheim

Skutočná poloha obce Hundsheim
   
Hundsheim-

Predseda vinohradníctva: Johann WIESINGER, 2405 Hundsheim, Spitzerbergstr. 1, Tel. 02165/62647
Sekretariát obecného úradu: Christine PRAKISCH, obecný úrad.
Kontaktná osoba pre turistické príležitosti: starosta obce Morent alebo paní Prakisch, obecný úrad.
Nadmorská výška: 233 m, Počet obyvateľov: 544.
Malá a milá obec, ktorej prvá zmienka pochádza už z  12. st. Leží na úpätí kopca Hundsheim, ktorý so svojou panónskou flórou a malou zvieracou faunou dotvára obraz krajiny. V krásnych ročných obdobiach krúžia rogalá, ktoré sú ťahané z neďalekého centra leteckých športov zo Spitzerbergu. Centrum lietania je vedené rakúskym AERO-klubom a ponúka záujemcom plachtenie, motorové lietanie a letecké modelárstvo (www.ultraleicht.at , www.spitzerberg.at ).
Obec je vďaka je exponovanej polohe so slabou premávkou a z toho dôvodu je ideálne pre výlety rodín s deťmi.
Pamätihodnosti:
Farský kostol, pozostatky pôvodnej románskej kaplnky Anny ako aj dve strážne veže z 13. st.
Možnosti na výlet: Vlastivedný výlet na Hundsheimerský vrch, Güntherhöhle, Zwergenloch.
Hundsheim-

označené turistické chodníčky.
Vzdialenosť z/do Viedne (okraj mesta):
približne 45 km cez Schwechat (Východná diaľnica A-4), Fischamend (Cesta B9) do Bad Deutsch-Altenburg, a potom po ceste II. triedy.
Všeobecné zariadenia:
vlakové spojenie (rýchlodráha S 7), zo stanice v Bad Deutsch-Altenburgu.
autobusové spojenie (štátna linka) z / do B.D.Altenburgu a Hainburgu/Dunaj.
doktor v obci (1x týždenne v Hundsheime), Dr. Kriegl, B.D.Altenburg, Steinabrunng. 1 c,
Tel. 02165/63367-0
Reštaurácie a pohostinstvá:
Pohostinstvo Josef Köck, Hundsheim Nr. 33, Tel. 02165/62820
Viechy / vinárne:
Rodina Kammlander Rudolf, Hundsheim Nr. 58, Tel. 02165/62925
Schmid Kurt a Lydia, Hundsheim Nr. 43, Tel. 02165/64295
Hundsheim-

Pamätihodnosti v obci:
Farský kostol sv. Trojice (jadro z neskorogotické, po r. 1683 barokové, veža a vybavenie z konca 18. st.). Pozostatky bývalej kaplnky Anny (13. st.) v dome č. 21. Dve románske strážne veže (13. st.), jedna v dome č. 58, druhá v opevnenom veľkostatku (Meierhof), dom č. 78.
Šport a možnosti pre voľný čas:
Tenisový klub TC Hundsheim, 2 tenisové kurty, Info: Obecný úrad Hundsheim
Centrum leteckých športov rakúsky AERO-Club Spitzerberg, Telefón: 02165/62249-0
Futbalový klub SV Hundsheim, Info: Bernhard Schiestl, Tel. 0664/402 17 48
Hundsheimer Motor-Club (HMC), Info: Evelyn Eisler, Hundsheim Nr. 79, Tel. 02165/64211
Možnosti na výlet:
Vlastivedná vychádzka na Hundsheimský vrch so zriedkavou faunou a flórou.
Krásne a dobre označené turistické chodníčky cez chránenú krajinnú oblasť Hundsheimského vrchu.
Jaskyňa „Güntherhöhle“ (informácie ako aj kľúč na obecnom úrade)
„Zwergenloch“ na južnom previse Hundsheimského vrchu.

       
Email adresa obce:
gdehundsheim@aon.at

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore