Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Magyarul

Devín

Skutočná poloha obce Devín
 Zvýraznená atrakcia:  Hrad Devín
   
Devín-Obec Devín
Obec Devín
Archeologické pamiatky a lokality:
Skalné bralo Devín bolo osídlené už v neolite. Strategické miesto, situované na križovatke dvoch historicky významných obchodných ciest podunajskej a Jantárovej, využili Kelti a Rimania na stavbu opevnení. Nový rozmach na Devíne nastal s príchodom Slovanov, a najmä, keď sa Devín stal v 9. stor. jedným z vojenských a hospodárskych centier Veľkej Moravy. Osídlenie na devínskom brale sa skúmalo už od počiatku 20. stor, od 80. rokov systematicky. Tento výskum priniesol bohaté archeologické nálezy zo všetkých období osídlenia. Pre nás významné sú objavy románskych stavieb a bazilika našich predkov.
Múzeá:
V suterénnej časti zrekonštruovaného renesančného paláca (16. stor.) v areáli Hradu Devín sú vystavené objavené exponáty, napríklad keltské mince (1. stor. n. l.), či rituálna keramika z kniežacích mohýl.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
V obci sa nachádza pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol Panny Márie (prvá po. 14. stor.), neskôr bol barokovo a klasicisticky prestavaný.
Devín-Obec Devín
Obec Devín
Hrady a zrúcaniny:
NKP – ruiny Hradu Devín stoja na vápencovom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Najstaršia zmienka o hrade je vo fuldských análoch (864). Význam hradu sa zvýšil v období Veľkej Moravy, keď bol kniežacím sídlom a chránil Svätoplukovu ríšu pred nájazdmi Bavorov. V r. 1809 ho zničili napoleonské vojská. Od r. 1973 sa hradné múry začali konzervovať.
Zámky a kaštiele:
V obci Devín sa nachádzajú dva kaštiele – neskororenesančný a barokový – oba z prvej pol. 17. stor.
Architektonické stavby súčasnosti:
V súčasnosti sa stavajú v obci luxusné vily.
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
Z Devína do Vysokej na Morave vedie novovytvorený náučný chodník Nivou Moravy.
Devín-Miestny úrad
Miestny úrad
Výtvarníci v obci a okolí:
V obci býva a tvorí akad. sochár Oto Bachorík.
Pošty:
Pošta je na Kremeľskej ul. 39.
Reštaurácia pod Hradom Devín

       


   ...ďaľšie obrázky obce Devín:
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Kostol sv. Marie
Kostol sv. Marie
Devín-Obec Devín
Obec Devín
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín - Panenska veža
Hrad Devín - Panenska veža
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín
Devín-Hrad Devín - renesančný palác
Hrad Devín - renesančný palác
Devín-Hrad Devín
Hrad Devín


Domovská stránka obce:
http://www.devin.sk
Email adresa obce:
starosta@devin.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore