Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

Deutch
Erb

Devínska Nová Ves

Skutočná poloha obce Devínska Nová Ves
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky Kostol sv. Ducha
   
Devínska Nová Ves-Rímskokatolícky Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícky Kostol sv. Ducha
Archeologické pamiatky a lokality:
V obci sa nachádza významné nálezisko s archeologickými vykopávkami zo staršej i mladšej doby kamennej, bronzovej, železnej, rímskej, slovansko-avarskej, veľkomoravskej a sídlisko s pohrebiskom z 10. – 12. stor. Osídlenie tohto priestoru v značnej ovplyvnila obchodná Jantárová cesta, ktorá viedla územím obce.
Kiná:
Nachádza sa tu kino Devín.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Pôvodne renesančný, viackrát upravovaný rímskokatolícky Kostol sv. Ducha (16. stor.) s kamennou krstiteľnicou je kultúrnou pamiatkou. Jednoloďová stavba je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Chór a bočné oltáre pochádzajú z 18. stor.
Prícestné plastiky a kríže:
V obci je malá kaplnka.
Architektonické stavby súčasnosti:
V obci sú vybudované nové sídliska, fontána, nové luxusné domy a v jej chotári automobilové závody.
Architektonické pamiatky (z toho v zoznamoch kultúrnych pamiatok
Klasicistická budova obdĺžníkového pôdorysu z 18. stor., „tridsiatková stanica“ bola nedávno upravená a slúži ako radnica.
Pamiatky techniky:
Z roku 1891 tu stojí budova parnej teheľne. Vyrábala sa tu strešná krytina, ozdobné tehly a dlaždice.
Obcou viedla železnica s prvou parnou lokomotívou na úseku Gänsendorf – DNV – Bratislava.
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
V blízkosti obce sa nachádza NPR Devínska Kobyla (1100 druhov rastlín) s vrchom Sandberg, kde sú horninové zvyšky z treťohorného mora s vodorovne uloženými 14 – 16 miliónov rokov starými vrstvami. Cez NPR vedie 4 km dlhý náučný chodník s informatívnymi tabuľami.
Folklór:
V 16. stor. sa v obci usadili Chorváti, ktorí veľkou mierou odplynili jej folklórny ráz.
Pošty:
Pošta je na Istrijskej ul. 26.
Hotel Morava, Opletalova ul.
Tel.: 02/64 77 77 66
02-64 77 99 91
Reštaurácia Istria, spol. s r.o.
02-64 77 74 16
Istrijská 77
Reštaurácia Jamaica
02-64 77 51 56
Na vyhliadke
Reštaurácia na štadióne R&F
02-64 77 91 24
Vápencová 6
Reštaurácia Rolando
02-64 77 86 68
Na hriadkoch 51
Reštaurácia u Michala
02-64 77 58 87
Istrijská 2
Hostinec Koľaj
02-64 77 58 87

       
Domovská stránka obce:
http://www.devinskanovaves.sk
Email adresa obce:
mudnv@posta.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore