Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Magyarul
Erb

Marianka

Skutočná poloha obce Marianka
   
Marianka-Obecný úrad
Obecný úrad
Archeologické pamiatky a lokality:
Velatické hradisko na Baranej lúke pod bývalým kameňolomom. Najzachovalejšou časťou je val na východnej strane opevneného areálu. Nájdené zlomky sú z r. 1200 – 1000 pred n. l.
Divadlá a divadelné scény:
V Spoločenskom dome (zrekonštruovanej starej budove na Štúrovej ul.) sa uskutočňujú predstavenia.
Koncertné sály:
Koncerty a rôzne vystúpenia v Spoločenskom dome.
Cintoríny:
V obci sa nachádza rímskokatolícky cintorín.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Marianka je najstaršie pútnické mesto na Slovensku a všetky sakrálne pamiatky slúžia tomuto účelu. Základný kameň Kostola Narodenia Panny Márie (14. stor.) položil uhorský kráľ Ľudovít I. z vďaky za víťazstvo nad tureckými vojskami. Sú v ňom barokové oltáre a soška Panny Márie Tálenskej. Rad Paulínov v Marianke vybudoval kláštor (16. stor.), 200 rokov bol sídlom generála rádu a strediskom rehole v Uhorsku, dnes slúži ako Execičný dom Nepoškvrnenej Panny Márie. Je tu Kaplnka sv. Anny a Kaplnka sv. Studne (17. stor.) a šesť mariánskych kaplniek (zač. 18. stor.). Z ďalších sakrálnych stavieb je to Lurdská jaskyňa, na Slovensku unikátna krížová cesta (r. 1930 – 1936), socha sv. Pavla Pustovníka (zač. 18. stor.), súsošie sv. Jána Nepomuckého (18. stor.) a socha Božského Srdca (1. pol. 20. stor.). Celý areál dnes spravuje rád Bratov Tešiteľov z Getseman.
Marianka-Božia muka Karpatská ul. - Kamenná ul.
Božia muka Karpatská ul. - Kamenná ul.
Prícestné plastiky a kríže:
V obci sa nachádza pieskovcový stĺp s postavou Bohorodičky.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Pri ceste smerom na vŕšok je v Marianke polozborená stará ľadovňa na ľad, ktorý sa v zime rúbal na rybníkoch v Máste a Stupave, na chladenie piva a vína, kde vydržal niekoľko mesiacov.
Paláce a vily:
Výstavba nových luxusných víl.
Pamiatky techniky:
Zvyšky murovanej stavby v blízkosti kameňolomu, ktorá slúžila ako váhovňa a na evidenciu, dokladajú ťažbu bridlice, ktorej ložiska odkryli v r. 1862. Z bridlice sa až do 40. rokov 20. stor. vyrábala strešná krytina, tabule na biliardové, ruletové a krajčírske stoly i školské tabuľky (5000 kusov denne). Výrobky sa vyvážali do celej monarchie, Francúzska, Anglicka a Egypta.
Pamätné tabule a pamätné miesta:
Na námestí pod schodmi stojí Pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.
Parky, záhrady a iná historická zeleň:
V obci je kaštieľska záhrada (patrí do areálu pútnického miesta).
Hudobníci v obci a okolí:
V obci býva člen symfonického orchestra p. Bubnič.
Ľudové umenie – ľudovoumelecká výroba:
V obci žije ľudovoumelecký rezbár J. Jánoš (pracuje pre ÚĽUV) a ľudová výtvarníčka H. Minarovičová, ktorá spracúva kukuričné šúpolie.
Marianka-Božia muka so sochou Panny Márie  Karpatská ul.
Božia muka so sochou Panny Márie Karpatská ul.
Pošty: V obci je pošta.
Exercičný dom
Nepoškvrnenej Panny Márie
Nám 4 apríla 18
02/65 93 59 97
02/ 65 93 60 11
Hostinec u Nováka
02/65 93 52 29
Námestie 4. apríla 8
Koliba u Johana
02/65 93 39 94
Školská 4
Občerstvenie TUTO
02/65 93 53 69

       


   ...ďaľšie obrázky obce Marianka:
Marianka-Hrobka kňaza a národovca Jozefa Závodského
Hrobka kňaza a národovca Jozefa Závodského
Marianka-Kaštieľ, pôvodný pavlínsky kláštor
Kaštieľ, pôvodný pavlínsky kláštor
Marianka-Kaplnka sv. Anny
Kaplnka sv. Anny
Marianka-Kostol Narodenia Panny Márie
Kostol Narodenia Panny Márie
Marianka-Kaplnka sv. Floriána
Kaplnka sv. Floriána
Marianka-Kaplnka  poľná cesta smerom na Stupavu
Kaplnka poľná cesta smerom na Stupavu
Marianka-Kaplnka sv. Studne
Kaplnka sv. Studne
Marianka-Mariánske kaplnky
Mariánske kaplnky
Marianka-Pilier so sochou Panny Márie tálenskej
Pilier so sochou Panny Márie tálenskej
Marianka-Súsošie sv. Jána Nepomuckého
Súsošie sv. Jána Nepomuckého
Marianka-Soška Panny Márie tálenskej
Soška Panny Márie tálenskej
Marianka-Spoločenský dom
Spoločenský dom


Domovská stránka obce:
http://www.marianka.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore