Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.09.2021
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

Deutch
Erb

Chorvátsky Grob

Skutočná poloha obce Chorvátsky Grob
 Zvýraznená atrakcia:  Husacina s lokšami
   
Chorvátsky Grob-Obecný úrad
Obecný úrad
Neďaleko Bratislavy sa nachádza obec Chorvátsky Grob. Táto obec leží v strede trojuholníka Bratislava - Pezinok, Bratislava - Senec a cesta spája okresné mestá Senec a Pezinok. Obec sa nachádza 15 km od Bratislavy a 10 km od Senca aj od Pezinka. Samotná obec leží takmer na rovine s celkovou výmerou katastra 1512 ha. K Chorvátskemu Grobu patrí i miestna časť Čierna Voda. Územne patrí obec do okresu Senec a Bratislavského kraja.
Je tu rozvinuté poľnohospodárstvo a vinohradníctvo. V miestnom poľnohospodárskom družstve sa pestujú obilniny, kukurica a na miernom pahorku - Šalaperskej hore, sú úrodné vinohrady, kde sú zasadené rôzne odrody viniča, počnúc bielym až po červenú frankovku.
V roku 1552 osídlili obec Chorváti - v oblasti medzi Sisakom a Kostajnicou v Chorvátsku, keď utekali pred Turkami. Chorváti si našli svoje miesto v teritóriu Chorvátskeho Grobu. Priniesli sem svoje zvyky, tradície, pracovnú a remeselnú zručnosť a samozrejme aj svoj jazyk, ktorý zohral dôležitú úlohu v kontinuite slovanského osídlenia. Chorvátskym jazykom hovoria hlavne starší občania. Je to nárečie kajkavské. Jazyk sa tu udržal 450 rokov. V roku 1589 tu bol postavený kostol a zriadila sa fara. Z tých čias sa spomína škola a učiteľ. Obec má svoj erb a zástavu. Kostol bol zasvätený sv. Štefanovi Kráľovi. V roku 1940 - 42 sa uskutočnila rekonštrukcia kostola, pričom sa celý kostol zväčšil. V kostole je reliéf blahoslaveného Nikola Taveliča, ktorý Chorváti darovali veriacim tejto obce.
Na konci Chorvátskej ulice je kaplnka postavená v 17. storočí a bola zasvätená sv. Trojici. Po oboch stranách tejto ulice boli postavené prvé domy v obci a postupne sa rozrástli na všetky svetové strany.
V roku 1925 napísal Anton Václavík monografiu o Chorvátskom Grobe. Kniha má názov Podunajská dedina. V knihe opisuje život ľudí v obci, ich jazyk, tradície, obyčaje, domy, kroje a iné zaujímavosti zo spomínaného obdobia. Je to súhrnné dielo o obci z roku 1925, ktoré má čo povedať aj dnešnej generácii. Pre zachovanie historického a kultúrneho dedičstva sa obec podieľa prostredníctvom činností Chorvátskeho kultúrneho spolku. Spolok bol založený 11. marca 1990. Jednou z aktivít spolku je zriadenie Chorvátskej izby. Sú v nej sústredené rôzne historické, ľudové exempláre, ktoré sú dôkazom remeselnej zručnosti a svojského vnímania sveta predkami dnešných Grobanov.
Malé múzeum otvára svoje priestory všetkým návštevníkom, treba sa však vopred ohlásiť na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.
Ďalšou aktivitou CHKS je činnosť folklórneho súboru Chorvatanka. Súbor bol založený 25. marca 1989. Založili ho miestni nadšenci, ktorým záležalo na tom, aby sa s ojedinelými ľudovými piesňami, tancami a hudbou Chorvátskeho Grobu zoznámil čo najväčší okruh divákov doma i v zahraničí. Chorvatanka účinkuje doma, na festivale Chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, Českej republike, Rakúsku, Poľsku a samozrejme v Chorvátsku. Mnohí si uvedomujú dôležitosť rozvíjania kultúrneho odkazu minulých generácií. V roku 2000 bol založený detský súbor Zvijezdice. Prostredníctvom CHKS sa do týchto aktivít zapája aj mládež, ktorá sa s chuťou podieľa na kultúrnych podujatiach v obci. Veľkým priateľom Slovákov a občanov bol chorvátsky hudobný skladateľ a spisovateľ dr. Josip Andrič. Býval v Zagrebe, ale často navštevoval Slovensko. V našej obci mal veľa osobných priateľov. Napísal román Veľká láska - Velika ljubav. Román je situovaný do našej obce. Na pamiatku a počesť spisovateľa bola v roku 1994 postavená pred miestnym kostolom busta dr. Josipa Andriča.
Chorvátsky Grob-Kostol
Kostol
K najvýznamnejším osobnostiam, ktoré žili v obci, patrí známy spisovateľ - Milo Urban. V obci býval 24 rokov. Napísal knihu o priateľoch v Chorvátskom Grobe pod názvom Spomienky na priateľov. Na dome, v ktorom býval, je umiestnená pamätná tabuľa venovaná Milovi Urbanovi.
Medzi slávnych grobských rodákov patrí páter Ferdiš Takáč - známy prekladateľ mnohých diel, najmä z chorvátskeho jazyka a autor chorvátsko-slovenského slovníka. V súčasnosti žije v Piešťanoch.
Od roku 1988 šíri dobré meno v obci Chorvátsky Grob v branno-športovej oblasti Výcvikový klub nemeckých ovčiakov. Vďaka vytvoreným podmienkam dosiahol klub dobré výsledky. V Chorvátskom Grobe sa pravidelne konajú rôzne súťaže nemeckých ovčiakov, ako aj súťaž Majstrov Slovenska.
Atrakcie a pozoruhodnosti:
Návštevníci, ktorí v obci hľadajú ochutnávku vína, nájdu túto možnosť priamo v pivnici Ignáca Černaya. Výborné odrodové vína je možné si priamo zakúpiť, a to v rôznom balení. V Chorvátskom Grobe skoro v každom druhom dome majú ľudia pivnice a dobré vínko, pri ktorom si radi posedia a porozprávajú sa.
Priamo v obci poskytujú občerstvenie prevádzky Espreso Olympus - Výhon, Bar - Chorvátska ul., Pohostinstvo - Školská ul., Pezinská ul. Je tu možnosť objednať si i tradičné jedlo - pečenú hus s lokšami. Po dobrej ochutnávke vína a po dobrom obede sa môžete poprechádzať po nádhernom okolí obce. Jedna trasa prechádzky vedie pomedzi vinohrady až na Buciny, kde stála socha sv. Urbana - patróna vinohradníkov. Nadmorská výška je 140 m. Druhá trasa vedie smerom k bývalému mlynu, kde vyviera liečivý prameň. Pokračovať môžete až k prírodnej rezervácii Šúr. Informácie sa podávajú na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe.
V Chorvátskom Grobe je tradičným jedlom na jeseň - husacina s lokšami a dobrým burčiakom. K vínku sa podávajú oškvarkové pagáčiky alebo oškvarky s chlebom a cibuľou. V zime sú to tradičné zabíjačkové špeciality. A samozrejme k takémuto dobrému jedlu nesmú chýbať naše krásne pesničky a vtipy.
Poznáte tento?
Dvaja vinohradníci kopú, každý na svojom a jeden je nahluchlý. Keď začnú zvoniť zvony na obed, Jano kričí na Ondreja a ukazuje na kostol. Ondrej nepočuje a kričí :''Aj ja som smädný, dal by som si dva deci'' a ukazuje rukou k ústam.
Chorvátsky Grob-Busta dr. Josipa Andriča
Busta dr. Josipa Andriča
Miestna časť Čierna Voda:
Čierna Voda je súčasť obce Chorvátsky Grob a je od neho vzdialená 2 km. Leží pod Malými Karpatmi a susedí s Vajnorami. V roku 1862 boli postavené prvé tri majere - Horný majer, Dolný majer a Triblavina. Pôvodné veľkostatky patrili grófovi Pálffymu. Čiernu Vodu lemuje zo západnej časti prírodná rezervácia Šúr.
V tridsiatych rokoch 20. storočia časť troch majerov osídlili prisťahovalci, hľadajúci prácu z oblasti Oravy, Liptova a Kysúc.
V súčasnosti sa tu nachádza viacero podnikov a firiem.
Turistika a oddych:
Náročnému turistovi ponúka Čierna Voda viacero možností aktívneho oddychu. Ubytovanie a stravovanie poskytuje hotel Kamila s luxusným zariadením a krytým bazénom. Z hotela vám príroda ponúka krásne prechádzky do okolitej prírody. Milovníci koní si tiež prídu na svoje. Usporadúvajú sa tu výlety na kočoch ťahaných dvojzáprahmi alebo jazdy na koňoch pod odborným dohľadom. Je tu jazdecká škola pre začiatočníkov i pokročilých. V stajniach je približne 60 koní, o ktoré sa stará skúsený personál. Hráči golfu sa iste potešia tréningovému golfovému ihrisku. Fanúšikovia futbalu si môžu zahrať na miestnom ihrisku futbal, kde pôsobí aktívny futbalový klub.
Ďalšou možnosťou, kde sa návštevník môže zastaviť je reštaurácia Bizmayer. Popri dobrom jedle a občerstvení ponúka ubytovanie a možnosť zahrať si tenis na tenisových kurtoch.
Oplatí sa prísť do Chorvátskeho Grobu. Čakajú vás pohostinní ľudia, chutné jedlo, dobré vínko a krásna príroda.
Vítame Vás - Dobro došli do Chorvátskeho Grobu.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Chorvátsky Grob:
Chorvátsky Grob-Božia muka , Autor foto: Milan Galovič
Božia muka , Autor foto: Milan Galovič
Chorvátsky Grob-Kaplnka postavená v 17. storočí a bola zasvätená sv. Trojici , Autor foto: Milan Galovič
Kaplnka postavená v 17. storočí a bola zasvätená sv. Trojici , Autor foto: Milan Galovič
Chorvátsky Grob-Pamätná tabuľa venovaná Milovi Urbanovi , Autor foto: Milan Galovič
Pamätná tabuľa venovaná Milovi Urbanovi , Autor foto: Milan Galovič
Chorvátsky Grob-Folklórny súbor Chorvatanka
Folklórny súbor Chorvatanka
Chorvátsky Grob-Detský súbor Zvijezdice
Detský súbor Zvijezdice
Chorvátsky Grob-Národná pamiatková rezervácia, Autor foto: Milan Galovič
Národná pamiatková rezervácia, Autor foto: Milan Galovič


Domovská stránka obce:
http://www.chorvatskygrob.sk
Email adresa obce:
starostagrob@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore