Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

English
Erb

Kráľovský Chlmec

Skutočná poloha mesta Kráľovský Chlmec
 Zvýraznená atrakcia:  Ruiny renesančného hradu
   
Kráľovský Chlmec-Ruiny hradu  -- ľudovo nazývaného Čonkavár, čo znamená Pustý hrad
Ruiny hradu -- ľudovo nazývaného Čonkavár, čo znamená Pustý hrad
Kráľovský Chlmec – srdce Medzibodrožia.
Pomenovanie nevzniklo na základe emócií, ale vychádza z faktov, lebo mesto z hľadiska zemepisného leží v srdci Medzibodrožia. Od dávnych čias je oficiálnym centrom regiónu, ktoré obklopujú tri rieky.
Mesto ležiace pod niekdajšou sopkou tvárou obrátenou na východ sa vyvyšuje z okolitej nížiny. Súčasnú tvár mesta charakterizuje určitá dvojitosť. Zachovala sa atmosféra uličiek a staré budovy niekdajšieho okresného centra : rímskokatolícky kostol v barokovom štýle, ruiny Csonkaváru z obdobia renesancie, kaštiel Lorántffyovej, neogotický reformovaný kostol, synagóga v klasicistickom štýle, ekletické komplexum budov na križovatke ulíc Majlátha a Rákócziho. Na strane druhej architektonické snahy posledných desaťročí minulého storočia – monotónne obytné bloky.
Kráľovský Chlmec je najväčším sídlom regiónu, počet obyvateľov presahuje osemtisíc. Je centrom viacerých úradov a inštitúcií regionálneho charakteru, na území mesta sa nachádza viac škôl, zdravotnícke centrum a útvary poskytujúce rôzne služby.
Kráľovský Chlmec-Vinné pivnice
Vinné pivnice
Kultúrny život mesta charakterizuje množstvo divadelných, hudobných a výtvarných podujatí. Z hľadiska histórie hospodárstva mesto a okolie charakterizovalo poľnohospodárstvo, v rámci ktorého sa sústreďovalo na pestovanie viniča, zeleniny a ovocia. Pestovateľská činnosť vyžadovala rozvoj malých závodov a služieb, väčšie priemyselné útvary v regióne nevznikli.
Blízkosť trojhraničia môže byť pre mesto užitočná, táto geopolitická výhoda v rámci Európskej únie otvára ďalšie dlhodobé možnosti v rozvoji. V záujme rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu, služieb a cestovného ruchu v budúcnosti je žiadúca spolupráca mesta, regiónu Medzibodrožie, blízkych miest a mikroregiónoch v okolitých štátoch.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.kralovskychlmec.sk
Email adresa mesta:
mesto@kralovskychlmec.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore