Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.02.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Hencovce

Skutočná poloha obce Hencovce
   
Hencovce-Hencovce z vtáčieho pohľadu
Hencovce z vtáčieho pohľadu
Symbolom obce, čo vidno aj na jej erbe, je prievozník s člnom. Charakterizuje osídlenie na pravom brehu rieky Ondavy a prevážanie obyvateľov na jej druhý breh.
Dnes už rozložitá obec má stáročnú históriu. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1363; z čias, keď patrila do majetku panstva z čičvianskeho hradu. Jej bytie bolo spojené so šľachtou z Rozhanoviec, neskôr s najmocnejším uhorským magnátskym rodom Báthoryovcov a postupne prechádzala z rúk do rúk. Len Hencovčania so svojimi pracovitými rukami zostávali, lebo tam na políčkach dorábali chlieb, na pasienkoch pásli statok a od polovice 16. stor. vo vyššie položených chotároch pestovali aj vinič.
V niekoľkých vlnách časť obyvateľov odišla za obživou do Ameriky. Doma po prvýkrát našli inú prácu ako roľnícku v novovybudovanej fabrike Drevokombinát. Dnes je podnik rozdelený na niekoľko samostatných spoločností.
Na pätnásť rokov sa Hencovce stali predmestím Vranova nad Topľou. Referendom v roku 1996 rozhodli o ich osamostatnení. Obci to prospelo, opeknela a pribudli v nej nové stavby. Polyfunkčná budova Obecného domu s reštauráciou ponúka aj ubytovacie služby. V roku 1996 bol vysvätený prvý evanjelický chrám Boží, ktorého architektúra zaujme návštevníkov moderným riešením. Už od 17. storočia mali Hencovčania rímskokatolícky kostol. V druhej polovici 18. storočia ho zničilo zemetrasenie. Kostol postavený v 20. storočí na konci 2. svetovej vojny zas zničili fašisti. Až v roku 1969 si vybudovali dnešný kostol, zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu a v roku 1996 ho zrekonštruovali. Kríž spred kostola pochádza z roku 1922.
Hencovce sú zaujímavé aj aktivitou jej obyvateľov. Na tradičné Letné slávnosti pri Ondave prichádzajú do novovybudovaného amfiteátra domáce i zahraničné folklórne súbory. Členovia Slovenského chovateľského zväzu poštových holubov ozvláštňujú mnohé podujatia obce vypúšťaním holubov. Aktívny je aj miestny futbalový klub či organizátori rôznych výstaviek, napr. ručných prác, záhradkárskych výpestkov, Jánskych slávností.
Pekné okolie obce láka na kratšie i dlhšie vychádzky, ale i na výlety s konkrétnym cieľom. Je to predovšetkým Domaša, ktorá ponúka rekreáciu i športový rybolov. V katastri neďalekej obce Sedliská sa nachádzajú ruiny obranného hradu Čičva z 13. storočia. Po víťazstve cisárskych vojsk nad protihabsburskými povstalcami dali hrad zbúrať. Prírodnou zaujímavosťou obce sú aj vyvieračky železnatých, sírnych a slaných prameňov. Okolie rieky Ondavy je biotopom divých kačíc a bažantov a poskytuje tiež možnosti pre oddych a športovú rybačku domácim i návštevníkom.

       
Domovská stránka obce:
http://www.hencovce.sk
Email adresa obce:
ouhencov@he.psg.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore