Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Holíč

Skutočná poloha mesta Holíč
 Zvýraznená atrakcia:  Holíčsky zámok - významná historická, architektonická a kultúrna dominanta mesta
   
Holíč-Zámok v Holíči
Zámok v Holíči
Mesto Holíč leží na severe Záhorskej nížiny, 88 km od hlavného mesta Bratislavy. Zatiaľ prvá písomná zmienka o Holíči pochádza z roku 1205, keď sa nazýval Wywar – Nový hrad.
Holíč má bohatú históriu, čo dokladá množstvo historických pamiatok, prevažne sakrálneho charakteru – kostoly a kaplnky. Zaujímavé sú aj meštianske domy, no predovšetkým neskorobarokový zámok, bývalé letné sídlo cisársko – kráľovskej rodiny Habsburgovcov. Pôvodne to bol vodný hrad, ktorý v 16. storočí prestavali na protitureckú renesančnú pevnosť, a v 18. storočí mu nový majiteľ – Štefan František Lotrinský dal podobu barokového zámku, ako ho poznáme dnes. V roku 1970 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V súčasnej dobe mesto využíva zámok na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých je počas sezóny v meste neúrekom. Najnavštevovanejšie sú Rytierske hry, keď históriu zámku pripomínajú dobové tance, hudba či šermiarske súboje, bojovníci na koňoch, šašovia a remeselníci. Návštevníci sa môžu tiež zapojiť do rôznych hier a súťaží.
Zámocká kaplnka sa každý júlový štvrtok zasa stáva koncertnou sieňou pre slovenských i zahraničných umelcov.
Holíčania majú aj svoju prezývku – cibulári, a to si každým rokom pripomínajú počas Sviatku cibule v priestoroch Holíčskeho zámku. Témou rôznych hier a súťaží pre malých i veľkých je práve cibuľa.
Holíč-Veterný mlyn v Holíči
Veterný mlyn v Holíči
V priestoroch zámku má svoju expozíciu aj Mestská galéria. Počas letnej turistickej sezóny tam bývajú výstavy slovenských i zahraničných melcov.
Mestské múzeum Jaroslava Prílučíka sa nachádza zas v historicky významnej budove, kde v 18. storočí vyrábali známu keramiku založenú Štefanom Františkom Lotrinským – Holíčska fajansa. V múzeu nájdete makety historických budov nachádzajúcich sa v Holíči, expozíciu starých remesiel, kroje či súbor Holíčskej fajansy. Súčasťou múzea je i Galéria Ota Kroupu, ktorý na svojich obrazoch zachytáva Holíč od polovice 20. storočia.
Okrem iných zaujímavostí nájdete v Holíči aj jediný veterný mlyn na Slovensku. Postavený je v atraktívnom prostredí s možnosťou využitia pešej a cyklistickej turistiky.

Pripravované podujatie: v priestoroch zámku sa 11. a 12. augusta budú konať Rytierske hry a Sviatok cibule
       
Domovská stránka mesta:
http://www.holic.sk
Email adresa mesta:
sekretariat@holic.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore