Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hlohovec

Skutočná poloha mesta Hlohovec
 Zvýraznená atrakcia:  Renesančnú-barokový zámok s priľahlým parkom
   
Hlohovec-Zámok v Hlohovci
Zámok v Hlohovci
Mesto Hlohovec sa nachádza na západnom Slovensku, preteká ním rieka Váh, na severe ho ohraničuje Považský Inovec, na juhu Nitrianska pahorkatina. Nadmorská výška je 156 m n. m. Katastrálne územie má rozlohu 6413 ha, vrátane miestnej časti Šulekovo. Táto obec na pravom brehu rieky Váh bola k mestu pripojená v r. 1980.
Prvá písomná zmienka o Hlohovci pochádza z r. 1113 - v tzv. zoborskej listine sa spomína hrad a osada Golguz. Osada získala mestské výsady v r. 1362. Počas feudalizmu bol Hlohovec centrom obchodu. K charakteristickým znakom mesta patrili rozvinuté remeslá, rušné trhy a jarmoky.
Zo stavebných pamiatok je najvýznamnejší renesančno-barokový zámok s rozsiahlym zámockým parkom anglického typu s francúzskymi terasami, ktorého súčasťou sú mohutné platany.
Empírové divadlo v r. 1802 so vzácnymi interiérovými maľbami a sochárskou výzdobou je unikátnou stavbou divadla z obdobia empíru v Strednej Európe, ktorá doposiaľ slúži svojmu účelu.
V centre mesta je dominantou pôvodne gotický Kostol sv. Michala Archanjela a Kaplnka sv. Anny z r. 1748. Cennou stavbou je aj budova bývalého mestského špitálu s Kostolíkom sv. Ducha zo 14. storočia.
Hlohovec-Kostol sv. Michala v Hlohovci
Kostol sv. Michala v Hlohovci
V komplexe Františkánskeho kláštora sa časť priestorov využíva ako múzeum, časť slúži pôvodnému účelu. Jeho najcennejším priestorom je refektár z r. 1648, v súčasnosti využívaný ako obradná sieň mesta.
Návštevníkom mesto ponúka možnosti aktívneho oddychu v okolí, s turistickými trasami do Považského Inovca, pre vodákov je atraktívna rieka Váh, rybári využívajú bohaté možnosti lovu rýb v okolí mesta. Príspevkom mesta k rozvoju cestovného ruchu je i vybudovanie vyhliadky ŠIANEC, ktorá sa nachádza nad mestom a umožňuje nádherný výhľad na mesto a jeho široké okolie.
Zámocký park poskytuje možnosti príjemných prechádzok v okolí prírodného jazierka, ďalšie možnosti oddychu ponúka letné kúpalisko s minigolfom, zaujímavé programy pripravuje hvezdáreň s planetáriom. Milovníkom histórie sú okrem stavebných pamiatok k dispozícii expozície Vlastivedného múzea.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.hlohovec.sk
Email adresa mesta:
msu@hlohovec.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore