Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hrnčiarska Ves

Skutočná poloha obce Hrnčiarska Ves
 Zvýraznená atrakcia:  Okolie obce je bohaté na lesné plody a minerálne vody, vrátane známej Maštinskej
   
Hrnčiarska Ves-Letecký pohľad na Hrnčiarsku Ves
Letecký pohľad na Hrnčiarsku Ves
Hrnčiarska Ves
Hrnčiarka Ves vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Pondelok, Veľká Suchá a osady Maštinec. Rozkladá sa v historickom regióne Malohont v južnej časti stredného Slovenska v povodí potoka Suchá. Hoci obe bývalé obce sú zástavbou prepojené, ťažko si obyvatelia zvykali na nový názov. Starý názov Veľkej Suchej vznikol podľa potoka Suchá a spomína sa už na konci 12. storočia, písomný záznam je z roku 1285. Prvé záznamy o Pondelku sú z roku 1511, pravdepodobne bol odvodený od súdov vedených proti poddaným, keďže bývali vždy prvý pondelok v mesiaci, alebo podľa pondelňajších trhov.
Pomenovanie Hrnčiarska Ves ovplyvnila hrnčiarska tradícia, ktorá sa v obci popri poľnohospodárstve rozvinula na základe bohatých nálezísk kvalitného kaolínu, ílovitej hliny a bieleho piesku, najmä v Pondelku, kde už v roku 1769 vznikla manufaktúra na výrobu majolikového riadu a kachlí pre panské kaštiele. I dnes sa v domácnostiach ešte nájdu staré hlinené hrnce a dochovali sa aj ich názvy – posedeň, babčaník, ôrtník či 60 litrový hlaveník, ktorý dokázal na kruhu vytočiť iba zručný majster hrnčiar.
Históriu oboch častí obce pripomínajú kostoly. V časti Veľká Suchá sa rímskokatolícka farnosť spomína už v roku 1397, prvý kostol vysvätili v roku 1692 a dnes je tam kostol sv. Mikuláša z roku 1815. V časti Pondelok sa nachádza renesančný evanjelický a. v. kostol z roku 1630.
Zemiansku minulosť historických obcí pripomínajú zemianske kúrie (kúria u Ferov a kúria u Gondov z roku 1650) a kaštieľ posledného statkára so zachovanou architektúrou. Budovy sú dodnes obývané.
Kultúrnu minulosť dokladajú aj zmienky o školstve. Prvú ľudovú školu vystavali v Suchej už v roku 1595 a v Pondelku v roku 1630 či významných dejateľoch. Prvú literárnu spoločnosť malohontskú Societas lectora v Pondelku založil Matej Holka. V Pondelku sa tiež narodil štúrovec, kapitán slovenskej gardy v roku 1849 Miroslav Bakulíni.
V obci dnes pôsobí rómsky folklórny súbor, futbalový oddiel a divadelný súbor Had.
Hrnčiarska Ves je príťažlivá aj krásou okolia. Leží v objatí starých hôr bohatých na bujnú flóru a faunu. Pozývajú na pekné vychádzky najmä v čase zberu hríbov a lesných plodov. Na území obce sú aj zaujímavé prírodné atrakcie, napr. travertínová kopa Vápno, kde na vrchole sa nachádzajú minerálne pramene, v jej západnej časti rašelino-slatinné spoločenstvo a tiež areál kúpaliska, ktorý je toho času v rekonštrukcii. V okolí Maštinského potoka vyvierajú uhličito-minerálne vody, v plničke tam plnia stolovú vodu Gracia a minerálnu vodu Maštinská.

Hrnčiarska Ves-       
Domovská stránka obce:
http://www.hrnciarskaves.gemer.org
Email adresa obce:
hrnciarskaves@inMail.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore