Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Choča

Skutočná poloha obce Choča
 Zvýraznená atrakcia:  Vynikajúci športový areál
   
Choča-Rímskokatolícky kostol v Choči
Rímskokatolícky kostol v Choči
„Dedinka rodná, Choča milená,
poctivou prácou stále živená.“
Chotár tejto obce bol osídlený už od praveku, čo dokladajú archeologické nálezy z mladšej doby kamennej, zhruba pre 300 rokmi pred n. l. Keramika, ale i kamenné a bronzové nástroje, dnes uložené v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach, dokazujú roľnícke osídlenie tých čias. Prvý písomný záznam je z roku 1172, keď obec bola súčasťou majetku benediktínskeho opátstva na Panónskej hore. Postupne patrila viacerým šľachtickým rodom, nakoniec Migazzyovcom.
Choča sa rozkladá v údolí Čerešňového potoka na Žitavskej pahorkatine, ktorá tvorí juhovýchodné úpätie pohoria Tribeč. Čerešňový potok pramení v pohorí Tribeč a vteká pri Slepčanoch do vodnej nádrže. Je to jediná vodná plocha v katastri Choče. Obec je vzdialená 10 km od Zlatých Moraviec a 24 km od Nitry.
Kedysi zaostalá poľnohospodárska dedinka sa postupne zmenila na modernú obec. Pribúdali tu dôležité budovy – kultúrny dom, kostol, predajne, a všetky technické úpravy, preto je Choča dnes jedna z mála obcí, ktorá má kompletne vybudované inžinierske siete.
Škola a mládež s učiteľmi boli tu už od r. 1861 šíriteľmi vzdelanosti a kultúry. Veľkú tradíciu malo v obci ochotnícke divadelníctvo. Novovybudovaný kultúrny dom sa stal dôstojným stánkom pre divadelný súbor i folklórny spevácko-tanečný súbor Chočanka, ktorý uchováva tradície obce a kraja, predvádza ľudovú poetiku, tance a spevy.
Vyše 60 rokov v obci organizujú šport a dnes sú vďaka tomu veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť. Futbalisti v športovom areáli majú nielen dobrý udržiavaný trávnik, ale aj potrebný servis a to umožňuje pravidelne organizovať letný futbalový turnaj. Tenisti dostali nový tenisový kurt a stolnotenisový oddiel je známy svojimi zimnými turnajmi. Z tohto mimoriadne priaznivého prostredia pre šport vyšiel náš slávny olympijský reprezentant v zápasení voľným štýlom Jozef Lohyňa.

Občianske aktivity v Choči:

Slovenský zväz záhradkárov
Hasičský zbor
Jednota dôchodcov
Slovenský červený kríž
Poľovnícke združenie Dolinky
folklórny súbor Chočanka
Choča-       
Domovská stránka obce:
http://www.obecchoca.sk
Email adresa obce:
obecchoca@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore