Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul
Erb

Holiare

Skutočná poloha obce Holiare
 Zvýraznená atrakcia:  Tolerančný kalvínsky kostol
   
Holiare-Kostol v Holiaroch
Kostol v Holiaroch
Obec Holiare sa nachádza na Žitnom ostrove, vedľa štátnej cesty 1/63, 3 km juhovýchodne od kúpeľného mesta Veľký Meder a 9 km severne od rieky Dunaj. Hraničné priechody do Maďarska sú vzdialené 18 km v Medveďove a 30 km v Komárne.
Územie bolo osídlené už v neolite, čo dokazuje významné archeologické nálezisko v chotári obce. Najvzácnejšie sú nálezy z doby avarského kaganátu. Obec patrila k majetkom hradu Szolgagyőr, neskôr patrila k hradu Komárno. Pôvodne Horný Gellér sa prvýkrát spomína v roku 1258 a Dolný Gellér v roku 1268. V roku 1940 sa zlúčili do spoločnej obce Gellér, od roku 1948 nesie názov Holiare.
Obec za tureckých vojen spustla, dosídlená bola na začiatku 18. storočia. Rieka Dunaj často obec ohrozovala. Najväčšie povodne boli v roku 1889 a 1965. Prvá a druhá svetová vojna si vyžiadala 44 obetí. V roku 1955 prebiehali rozsiahle archeologické vykopávky. V roku 1971 Holiare boli pričlenené k obci Bodza. 1.3.1994 sa Holiare osamostatnili.
Holiare sú typickou poľnohospodárskou dedinou s rozlohou katastra 988 ha, s vysoko kvalitnou pôdou a jej obyvatelia sa oddávna zaoberali poľnohospodárstvom. V obci je dnes vybudovaná infraštruktúra – miestne komunikácie, elektrina, voda, plyn, má dva obchody a dve krčmy. Malá dedinka svojou polohou má dobré predpoklady na vidiecky turizmus a je oázou pokoja a ticha.
Najvýznamnejšou tunajšou pamiatkou je tolerančný kalvínsky kostol, postavený v rokoch 1783 – 1786 a naposledy rekonštruovaný v roku 1998. V r. 1841 postavili pred priečelie vežu a rozobrali drevenú zvonicu.
Dominantnou budovou obce je Obecný dom, do užívania odovzdaný v roku 2005. V budove sa nachádza Obecný úrad, kultúrny dom a podateľňa pošty. V roku 2005 bol postavený štvorpodlažný obytný dom so 16 bytovými jednotkami pre mladé rodiny. Z ľudových architektonických pamiatok sa ešte zachovali vahadlové studne a viacero poschodových drevených holubníkov. V cintoríne sa nachádza pamätník obetiam 1. svetovej vojny, dielo komárňanského kamenára Viktora Komáromiho z roku 1930. V časti Dolné Holiare stojí kalvínska zvonica z roku 1923, pred kostolom rastie pamätný dub, vysadený v roku 1896 v čase miléniových osláv.

       
Domovská stránka obce:
http://www.holiare.ocu.sk
Email adresa obce:
obec-holiare@real-net.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore