Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
03.10.2022
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch
Erb

Čučma

Skutočná poloha obce Čučma
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol
   
Čučma-Rímsko-katolícky kostol
Rímsko-katolícky kostol
Obec Čučma leží v krásnom údolí pod najvyšším vrchom Volovských vrchov (Skalisko). Pôvodne banícka obec v minulosti patriaca do chotára neďalekej Rožňavy, sa po prvý raz spomína v roku 1339. Rozprestiera na styku Rožňavskej kotliny s južnými výbežkami Slovenského rudohoria v jeho Voloveckej časti. Plocha administratívne vyčleneného územia je 1164 ha, počet obyvateľov 567.
Každoročne sa tu usporadúva tradičný Novoročný výstup na Volovec a to, prvú sobotu v mesiaci január. Turisticky významný a často navštevovaná vrchol Skalisko poskytuje očarujúci široký rozhľad na okolité pohoria a ich vrchy.
V roku 1998 obec oslavovala 585. výročie prvej písomnej zmienky o obci Čučma, kde boli odovzdané a vysvätené obecné symboliká. Historická pečať obce pochádza z roku 1735, na ktorej je dobre čitateľný kruhopis SIGILUM CSUCSOMIENSE, teda pečať Čučmy. V barokovom štíte sú na 3 kvetoch 2 prekrížené banícke kladivá, pod nimi trojvršie a po stranách 4 hviezdičky.
Prvými osídlencami obce boli baníci nemeckého pôvodu, čo potvrdzuje aj názov obce z roku 1548 CHUCHON, CHUCHUN, CZYWCZION. Napriek tomu, že obec disponovala kvalitnými banskými robotníkmi oprávnenými kovy vyhľadávať, spracovávať a ťažiť, títo nemohli s rudou voľne disponovať a odpredávať ju.
V roku 1523 na základe zákonného článku č.39 o slobode dobývania rúd, začali tunajší baníci ťažiť na vlastnú päsť a rudu odpredávať.
V obci bola zriadená aj obecná knižnica s počtom zväzkov 3500.
V obci za uplynulé obdobie nestagnoval ani kultúrny život. Každoročne sa usporadúvali v spolupráci so spoločenskými organizáciami, ktoré pôsobia na území obe (CSEMADOK, Zväz požiarnej ochrany apod.) divadelné predstavenia,, tanečná zábava, diskotéky, majálesy, dni detí, posedenia s jubilantmi, reklamné stretnutia, večere s ukážkami rôznych výrobkov , vedecko-náučné prednášky atď.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore