Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
18.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Trnavá Hora

Skutočná poloha obce Trnavá Hora
 Zvýraznená atrakcia:  Pekné prostredie Štiavnických a Kremnických vrchov, farský kostol sv. Jána Nepomuckého
   
Trnavá Hora-Pohľad na Trnavú Horu
Pohľad na Trnavú Horu
Trnavá Hora
Prevažná časť obce sa rozkladá na južnom svahu Kremnických vrchov v údolí rieky Hron, ale jej chotár zasahuje až do Štiavnických vrchov. Výhodou je, že leží na trase medzi okresnými mestami Žiar nad Hronom a Zvolen. Dnes pozostáva z miestnych častí Trnava hora, Kľačany, Jalná a najstaršej časti Ladno, ktoré sa spomínajú už v roku 1388 ako súčasť panstva Šašovského hradu. Niektoré časti sa menia na chatové oblasti.
Obyvatelia regiónu boli pôvodne roľníkmi a pracovali v lesoch. V 80. tých rokoch 19. storočia mnohým život zmenila výstavba železničnej trate Zvolen – Kremnica – Diviaky. V náročnom hornatom teréne vybudovali 12 tunelov a 1 galériu v dĺžke 3185 m. Len na úseku medzi Trnavou Horou a Turčokom vzniklo 10 tunelov.
Pôvodne obec bola filiálkou farnosti sv. Kríža, no už v roku 1767 bol v nej zriadený farský úrad. Jednoloďový farský kostol sv. Jána Nepomuckého (r. 1775) vystavaný v barokovo-klasicistickom slohu so sakristiou v zadnej časti za prebytériom je kultúrnou pamiatkou a dominantou farnosti i obce. Obraz na hlavnom oltári zobrazuje patróna kostola, po bokoch sa nachádzajú sochy sv. Cyrila a Metoda. Na strope je maľba histórie stvorenia sveta a prvého pádu, klaňanie sa Najsvätejšej Sviatosti priamo nad presbytériom kostola. K farnosti Trnavá Hora patria aj filiálky Jalná, Hronská Dúbrava, Hronská Breznica, Kľačany. V hornej časti Trnavej Hory sa nachádza zvonička Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Pekné prírodné prostredie chotára, zväčša zalesnené, kopce Štiavnických i Kremnických vrchov či doliny sú pre návštevníkov nesmierne príťažlivé. Ihráčska dolina, ležiaca severne od Trnavej Hory, patrí k najdlhším v Kremnických vrchoch. Nájdeme tam rekreačnú oblasť Jastrabský mlyn, kde sa nachádza bývalé rekreačné zariadenie Borovica, dnes prázdninové stredisko pre deti Tralaland. Neďaleko Ihráča, na sútoku Vápenného potoka a Čiernej vody je vodná nádrž vhodná na športový rybolov. Rybári radi chodia aj na Hron, ktorý preteká priamo chotárom obce. Turistickým cieľom je aj vyhliadkový vrchol nad Bartošovou Lehôtkou, chránený prírodný výtvor Jastrabská skala. Z vrcholu vidno dolné Pohronie, Vtáčnik, Kremnické i Štiavnické vrchy. Výlet k zrúcaninám hradu Šašov je poučný i zaujímavý. Ruiny sa týčia na brale ľavého brehu Hrona v Šašovskom Podhradí, dnes mestskej časti Žiaru nad Hronom. Od roku 1253 chránil hrad prístupovú cestu do banskej oblasti, najmä Banskej Štiavnice. Od 18. storočia pustol a dnes na jeho ruinách vidno ešte gotické i renesančné architektonické prvky.

Tralaland Trnava Hora
V chotári našej obce, asi 1,5 km v smere na obec Jastrabá v doline Kremnických vrchov vzniká cez letné prázdniny malý štát – detská republika Tralaland. Deti tam počas trinásťdenných turnusov zažijú mnoho zaujímavých dobrodružstiev. Okrem toho sú tam pánmi sami sebe. Lebo ich štát má svoje hranice, prezidenta, parlament, vlastné peniaze, ba i štátny sviatok. To všetko obyvatelia Tralalandu prežívajú uprostred prekrásnej čistej prírody.
       
Domovská stránka obce:
http://www.trnavahora.sk
Email adresa obce:
obectrnavahora@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore