Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
15.11.2019
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Tulčík

Skutočná poloha obce Tulčík
 Zvýraznená atrakcia:  prekrásna príroda okolia obce
   
Tulčík-Pohľad na Tulčík
Pohľad na Tulčík
Obec leží v peknom údolí rieky Sekčov pri štátnej ceste i železničnej trati z Prešova do Bardejova. Členitý chotár obce dosahuje nadmorskú výšku od 270 do 550 m.
Osídlenie chotára sa predpokladá už pred 11. storočím; najstarší písomný doklad sa však nachádza v dohode medzi kráľom Belom IV. a jágerským biskupom z polovice 13. storočia. Obyvatelia obce bývali nielen poľnohospodármi ale aj zručnými remeselníkmi – kováčmi, plátenníkmi, kožušníkmi i hrnčiarmi.
Návštevník Tulčíka nájde dnes modernú obec s bohatou kultúrnou a športovou činnosťou ale aj pamätníky minulosti. Rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu z 11. storočia dostal v 17. storočí novú podobu. S kostolom je spätá aj legenda o „kvašnej vode“- kyselke, prameni minerálnej vody, ktorý si ľudia za veľkého sucha vymodlili a jeho vyvieranie považovali za zázrak. Na mieste zvanom Kikapa stojí kaplnka, ktorú v roku 1933 dali na pamiatku svätého jubilejného roka postaviť členovia Slovenskej ligy, americkí Slováci pochádzajúci z Tulčíka. Každým rokom sa tam Tulčičania schádzajú na svätej omši. V obci sa tiež nachádzajú dva kaštiele. V 16. storočí dal rod Kapiovcov postaviť kaštieľ, ktorý v 18. storočí dostal barokovú podobu. Menší kaštieľ pochádza zo 17. storočia.
Unikátny je Remeselný dom, ktorého úlohou je podporovať obnovu a zachovanie miestnych tradičných remesiel. Veľmi aktívni sú domáci športovci ale aj členovia spolkov a združení – poľovníci, drobnochovatelia, holubári a okrem iných tu sídli známe Lesoochranárske združenie VLK. Miestne folklórne tradície udržuje folklórny súbor mládeže Kaplička.
Kamkoľvek sa turista obráti nachádza prekrásne trasy na vychádzky a túry. Za susednou obcou Demjata je chránené krajinné územie Demjatské kopce, nazývané Vápeníky. Na sever od Tulčíka je turisticky atraktívne pohorie Čergov s mnohými turistickými trasami a chodníkmi. Pekná vychádzka je aj do Vyšného lesa, kde sa nachádza poľovnícka chata a prameň osviežujúcej vody. Akoby Tulčík strážila Stráž, najvyšší kopec na okolí (740 m n.m.). Stráž je časťou pohoria, ktoré prechádza od Kapušianskeho hradného kopca po Lysú stráž. Na vrchole je postavená vysielačka a tiež vitrína so sochou sv. Floriána. Vždy v septembri sa tu po spoločnom výstupe na kopec koná svätá omša.
V Tulčíku si prídu na svoje aj cyklisti. Vedie totiž tade aj 20 km dlhý prešovský úsek Karpatskej cyklistickej cesty z Prešova do Raslavice.

       
Domovská stránka obce:
http://www.tulcik.sk
Email adresa obce:
obec@tulcik.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore