Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Ovčie

Skutočná poloha obce Ovčie
 Zvýraznená atrakcia:  moderný rímskokatolícky kostol sv. Barbory
   
Ovčie-Rímskokatolícky kostol sv. Barbory
Rímskokatolícky kostol sv. Barbory
Obec leží v nadmorskej výške 480 m na južnom úpätí Šarišskej vrchoviny v jej podcelku Širocká brázda. Predpokladá sa, že už jestvovala pred rokom 1318, čo je dátum prvej písomnej zmienky o nej v súvislosti dedičným právom rodu zemana Beňadika. Označovaná bola ako Nový Víťaz, teda mladšia dedinka ako Víťaz. Slovenské pomenovanie Ovčie sa objavuje v písomných záznamoch až v 16. storočí a svedčí o tom, že v tých miestach obyvatelia pásavali ovce. Od stredoveku obec patrila rôznym šľachtickým rodom. Ich poddaní bývali roľníkmi, chovali statok, pracovali v lesoch a venovali sa aj remeslám.
Od r. 1700 bola v Ovčí kaplnka, ktorú v 19. storočí prestavali na kostol. Krásny nový, moderný rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Barbore dostali obyvatelia obce v roku 1992. Pri kostole sa nachádza aj kaplnka lurdskej Panny Márie.
Obec má pekné okolie. Priamo z obce je dobrý výhľad na odpustový kostolík sv. Anny a na vrch Roháčka (1028 m n.m.), kde je osadený kríž a kde sa aj zvyknú slúžiť sv. omše.
Zaujímavosti možno nájsť aj v susedných obciach. V chotári najbližšej, vo Víťazi sa nachádza chránená prírodná pamiatka – Podmorský prírodný zosuv, ktorý je dokladom, že tam v dávnoveku bolo more. Vyteká tam aj minerálny prameň Slaná voda. Na strmej skalnej stene v Hrabkove, ktorá je chráneným prírodným výtvorom, vidno fosílie – Hrabkovské zlepence. Do Fričoviec sa oplatí zájsť si pozrieť renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia s bohatou sgrafitovou výzdobou, ktorý sa priebežne reštauruje. V kaštieli je zriadený hotel a na prízemí reštaurácia. Návštevníci tam uvidia pôvodné renesančné klenby, krížové alebo válené s lunetami.
Na športové aktivity je k dispozícii 85 km dlhá cyklotrasa „Povodím Svinky“ – okruh, ktorý vedie z Ľubovca cez Ovčie nazad do Ľubovca. Výlet k umelej vodnej nádrži Ružín spĺňa každé nároky. Uprostred vodnej hladiny, kde na niektorých miestach hĺbka dosahuje až 60 m, sú dva ostrovy a okolie je husto zalesnené. Priehrada, ktorá prehradila rieku Hornád, patrí k najkrajším na Slovensku. Na konci júna tam býva zraz motocyklistov zo Slovenska a susedných krajín. Za lyžovačkou v zime možno zamieriť do lyžiarskeho areálu Plejsy, kde sú trate umelo zasnežované a spĺňajú nároky významnej súťaže Európsky pohár v slalome a Obrovskom slalome.
Služby v obci: k dispozícii je niekoľko predajní potravín a pohostinstvo
Podujatia: každoročná Hasičská súťaž o pohár starostu

       
Domovská stránka obce:
http://www.ovcie.wz.cz
Email adresa obce:
obecovcie@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore