Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Slovenské Ďarmoty

Skutočná poloha obce Slovenské Ďarmoty
 Zvýraznená atrakcia:  Hraničný prechod Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
   
Slovenské Ďarmoty-Letecký pohľad na Slovenské Ďarmoty
Letecký pohľad na Slovenské Ďarmoty
Juhoslovenská obec Slovenské Ďarmoty sa rozkladá v Ipeľskej doline na pravom brehu rieky Ipeľ. Chotár obce má nadmorskú výšku od 138 m do 265 m a ten najvyšší bod označuje vrch Čikmán. Obec leží na križovatke miest Nitra, Lučenec, Banská Bystrica a Budapešť. Pre ďalšie rozvíjanie cestovného ruchu je významný hraničný prechod do Maďarska.
Chotár obce bol obývaný už od dôb neolitu. Obchodné cesty využívajúce brod cez rieku Ipeľ zohrali významnú rolu v osídlení v halštatskej, laténskej i rímskej dobe a bola tu aj veľkomoravská osada. V 9. s 10. storočí sa na tomto území usádzali maďarské kmene, napr. kmeň Gyarmat, ktorých názvy sa zachovali v menách niektorých obcí. Históriu vývoja osídlenia na tomto území dokladá bohatý archeologický výskum. Slovenské Ďarmoty boli časťou mesta Balašské Ďarmoty. Pri vzniku 1. ČSR sa oddelili a hraničnú čiaru predstavuje rieka Ipeľ. Preto prvá písomná zmienka je z roku 1919.
Už od stredoveku boli obyvatelia známi ako dobrí poľnohospodári a vinohradníci. Mierne zvlnený terén po stáročia poskytoval vynikajúce podmienky pre pestovanie viniča.
Hoci prevažne poľnohospodárska obec žije dnes intenzívnym spoločensko-kultúrnym životom. Kultúrne podujatia zabezpečuje Združenie pre občianske záležitosti, ako napr. plesy, Deň detí, Deň matiek i rôzne športové podujatia, napr. každoročný nohejbalový turnaj o pohár starostu obce či nedeľné futbalové zápasy v réžii miestneho futbalového klubu. Obľúbené je podujatie Rozprávky Boženy Nemcovej. Na Kultúrnom dome je pamätná tabuľa pripomínajúca pobyt tejto českej spisovateľky v Ďarmotách, kontakty s významnými štúrovcami a jej národopisný obrázok Uhorské mesto Ďarmoty (r. 1858).
Významnou architektonickou dominantou obce je moderný filiálny rímskokatolícky kostol sv. Imricha, ktorý bol postavený s podporou obyvateľov miestnej i okolitých obcí a vysvätený v roku 1993. Architektúra, farebné vitráže i priľahlé okolie sú príjemným prostredím veriacich prichádzajúcich na sv. omše.
I okolie obce ponúka zaujímavé zážitky. Cez blízky Biely vrch preteká Kurekovský a Čebovský potok. V chránenej oblasti Ďarmotská stráň rastie vzácny Kavyľ Ivanov, žije tu chránený Včelárik zlatý a Koník stepný. Možno sa poprechádzať po náučno-turistickom chodníku popri Morskom oku na Bielom vrchu. V neďalekých Želovciach sa nachádza barokový kaštieľ z polovice 18. storočia i kúrie. V Sklabinej možno navštíviť Pamätný dom vynikajúceho spisovateľa, prozaika Kálmána Mikszátha. Blízky cezhraničný prechod do Maďarska umožňuje prehliadku mesta Balážske Ďarmoty (18 tisíc obyvateľov).

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore