Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nitrianska Streda

Skutočná poloha obce Nitrianska Streda
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba Apoštola a artikulárny evanjelický kostol a. v.
   
Nitrianska Streda-Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba Apoštola
Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba Apoštola
Nitrianska Streda sa rozprestiera na ľavej strane rieky Nitry a na podvršiach pohoria Tríbeč, 7 km juhovýchodne od okresného mesta Topoľčany. Kataster obce má spoločnú hranicu s okresným mestom Topoľčany, s obcami Nemčice, Chrabrany, Čeľadince, Kovarce, Solčany a v pohorí Tríbeč s obcou okresu Zlaté Moravce – Velčice. Archeologické výskumy dokazujú osídlenie obce už od mladšej doby kamennej, prvá písomná zmienka o Nitrianskej Strede sa nachádza v listine z roku 1278, kde sa pod názvom Zerdahely spomína ako majetok panovníka Ladislava IV.
V obci sa nachádza niekoľko kultúrnohistorických pamiatok. Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba Apoštola stavali v rokoch 1785 – 1790. Jednoloďový priestor má pristavanú vežu, po oboch stranách sú umiestnené sakristie. Na priečelí v tympanóne je erb Zerdahelyiovcov. Klasicistický hlavný oltár pochádza z konca 18. storočia, stĺpovú architektúru s tympanónom uzatvára obraz sv. Filipa a Jakuba. Kazateľnica a krstiteľnica z červeného mramoru sú tiež z konca 18. storočia. Na stene za krstiteľnicou je nástenná maľba znázorňujúca krst Krista.
Artikulárny evanjelický kostol a. v. z roku 1748 bol pôvodne barokovou stavbou s neskoršou klasicistickou úpravou s vežou pristavanou v roku 1811. Má drevený trámový strop, barokový oltár a z čias stavby kostola stĺpovú architektúru s oltárnym obrazom Poslednej večere. Po stranách medzi stĺpmi sú umiestnené sochy Árona a Mojžiša. Klasicistická kazateľnica na stĺpovej nohe a baroková kaplnka sv. Margity z Kortona sú z 18. storočia, klasicistická krypta centrálneho pôdorysu z r. 1783.
V obci stojí poschodový kaštieľ z roku 1537, pôvodne renesančný s nárožnými vežami, neskôr bol prestavaný v barokovom slohu. V dnešnej dobe je zrekonštruovaný a v súkromnom vlastníctve.
V našom katastrálnom území sa nachádza prírodná rezervácia „Hrdovická“ (471 m n. m.) o výmere 30,03 ha, ktorá bola v roku 1982 zaradená medzi chránené územia okresu Topoľčany. Rezervácia leží v pohorí Tríbeč asi 4 km na východ od obce. Predmetom ochrany sú rastlinné spoločenstvá skalných stepí a lesostepí. Na území dochádza k prelínaniu teplomilnej a kyslomilnej vegetácie. Nachádza sa tu v tejto polohe ojedinelý vres obyčajný (Calluna vulgaris) i mimoriadne vzácna hrdobarka páchnuca (Teucrium Scorodonia), ktorej výskyt na Slovensku je obmedzený len na pohorie Tríbeč.
Nitrianska Streda-Artikulárny evanjelický kostol a. v.
Artikulárny evanjelický kostol a. v.

Ešte o našej obci:
Nitrianska Streda žije bohatým kultúrnym a športovým životom. Aktívne pracuje ženská spevácka skupina Streďanka, divadelný súbor, obecný futbalový klub, turistický oddiel Borina a poľovnícke združenie Hrdovická.
Pripomeňme si našich významných rodákov:
spisovateľ Ján Kromholc
národný buditeľ Ján Bežo
majster športu PhDr. Ladislav Čepčanský, CSc.
spisovateľka Zlatica Dvončová
Nitrianska Streda-       
Email adresa obce:
obecns@orangemail.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore