Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.02.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nižný Orlík

Skutočná poloha obce Nižný Orlík
 Zvýraznená atrakcia:  Drevená zvonica z 18. storočia
   
Nižný Orlík-Pravoslávny kostol v Nižnom Orlíku
Pravoslávny kostol v Nižnom Orlíku
Obec sa rozkladá v doline rieky Ondavy v severnej časti Nízkych Beskýd. Pahorkatinový chotár obce má nadmorskú výšku 255 – 379 m. Zalesnené sú iba jeho okrajové časti. Nižný Orlík patrí k najstarším obciam okresu, čo dokladá prvá zmienka z roku 1355, no na zákupnom práve ju založil už v roku 1330 dedičný richtár Orlík.
Obyvatelia oddávna bývali roľníkmi a chovateľmi dobytka. V 19. storočí boli v obci chýrne záhrady. Nedostatok pracovných príležitosti vyháňali v 19. storočí a opätovne za 1. ČSR mnohých do cudzích krajín. Dnes mladí ľudia chodia pracovať do Čiech a do západoeurópskych štátov.
Historickou pamiatkou obce je drevená zvonica z 18. storočia. V obci sú dva kostoly – pravoslávny a gréckokatolícky.
Okolie Nižného Orlíka tvorí Ondavská vrchovina, podcelok Nízkych Beskýd. Turistické trasy sú tu dobre značené a udržiavané. Okrem poznávacej pešej i cykloturistiky je tu príležitosť na zber húb a lesných plodov. V zime sa tu ponúkajú dobré lyžiarske terény. Ondavskou vrchovinou i Nižným Orlíkom preteká vyše 146 km dlhá rieka Ondava. V jej blízkosti bol spozorovaný výskyt bobra a v blízkych lesoch žije lesná zver. Ondava napája vybudované vodné nádrže Malá Domaša a Veľká Domaša, ktorá je vynikajúcim areálom pre vodnú rekreáciu a športové rybárstvo. Rybári si prídu na svoje aj v okolí Nižného Orlíka, kde je na Ondave kaprový a smerom k prameňom aj lososový revír. Milovníci cyklistiky majú výbornú príležitosť si zajazdiť na 27 km dlhom svidníckom úseku Karpatskej cyklistickej cesty, ktorý prechádza Nižným Orlíkom.
Výlety do blízkych obcí, ako je Jurkova Voľa, Vyšná Jedľová, Ladomirová, možno zakončiť prehliadkou gréckokatolíckych kostolov, v Nižnej Jedľovej kláštorného pravoslávneho kostola. V neďalekom Vyšnom Orlíku sa nachádza prameň sírouhličitej minerálnej vody a dva chránené prírodné útvary – lipy. Okresné mesto Svidník, vzdialené od obce iba 3 km, sa rozkladá pri sútoku riek Ondavy a Ladomirky. Dominantou mesta je 37 m vysoký pamätník padlým sovietskym vojakom počas ťažkých bojov o Dukliansky priesmyk v r. 1944. Záujme aj návšteva skanzenu – ľudovej architektúry, kde možno vidieť sakrálne, obytné a hospodárske budovy z dedín Horného Šariša a Zemplína. Jedna z najkrajších zvoničiek Šariša zo začiatku 18. storočia, pochádzajúca práve z Nižného Orlíka, je zaujímavá tým, že je v nej vstupná bránička do kostola. Dnes sa nachádza v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch.

       
Email adresa obce:
obecniznyorlik@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore