Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Kostolište

Skutočná poloha obce Kostolište
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky kostol sv. Martina
   
Kostolište-Rímskokatolícky kostol sv. Martina
Rímskokatolícky kostol sv. Martina
Obec sa nachádza neďaleko Malaciek, asi 45 km od Bratislavy na Borskej nížine. Je situovaná v strede Záhorskej nížiny, územia pozdĺž rieky Moravy. Peknému pomenovaniu Kostolište predchádzali rôzne iné názvy. Z veľkomoravského obdobia je to Kyrielo a cez Kyrillen, teda Kostolište viedla v stredoveku významná obchodná cesta z Čiech do Uhorska. Do roku 1948 to býval Kiripolec.
Oblasť už od staroveku bývala sústavne osídlená. Archeologické nálezy dokladajú keltské kruhové zásobníky i rímske a slovanské nálezy. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1206. Spomína sa tiež v roku 1271 ako majetok grófov zo Svätého Jura a Pezinka a je doložené aj osídlenie Slovákmi. Cez Záhorskú nížinu sa prehnali mnohé vojská. Ich výpočet je dlhý: tatárske, rakúske, české, husitské, turecké, napoleonské, pruské a nemecké so sovietskymi bojovali priamo v obci. Obyvatelia obce bývali vždy roľníkmi a pracovali aj ako uhliari – pálili drevené uhlie, čo umožnili bohaté lesy.
Kultúrno-historické centrum obce tvorí rímskokatolícky kostol sv. Martina. Kostol mala obec už pred rokom 1397. Pôvodne gotickú budovu prestavali v polovici 16. storočia v renesančnom slohu. V kostole je pozoruhodný oltárny obraz sv. Martina z roku 1930 od Martina Benku. Rodák z Kostolišťa patrí k najväčším osobnostiam slovenského výtvarníctva 20. storočia. Jeho život a maliarske dielo pripomína Pamätná izba Martina Benku v Kostolišti.
Zaujímavé je aj okolie obce. V Gajaroch možno uvidieť rímskokatolícky kostol Zvestovania Pána s piatimi kaplnkami zo 17. storočia. V Malackách, vzdialených len 3 km, sú dva rímskokatolícke kostoly zo 17. storočia. Pozornosť budí františkánsky kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, kde sa nachádzajú Sväté schody, replika schodov v Jeruzaleme, po ktorých kráčal Kristus za Pilátom. Verejnosti prístupné podzemné krypty ukrývajú telá Pálffyovcov a mníchov františkánov.
Na okraji obce Veľké Leváre je originálna pamiatková rezervácia Habánsky dvor. Je to najväčší súbor obydlí Habánov v Európe, ktorí do Kostolišťa postupne prichádzali od 16. storočia, kde sa uchýlili pred náboženským prenasledovaním v Nemecku a Švajčiarsku. Tvorí ho 22 pôvodných viacpodlažných domov zo 17. až 19. storočia s námestím a kaplnkou. V jednom z domov je Múzeum habánskych remesiel. Za oddychom, kúpaním a rybárčením sa oplatí zájsť do Jakubova na štrkovisko. Jakubovské rybníky, významné hniezdisko a migračná lokalita bahenného a vodného vtáctva, poskytuje možnosť si zarybárčiť bez rybárskeho lístka za denný poplatok.
Kostolište okrem zaujímavostí obce a okolia ponúka aj originálnu záhorskú kuchyňu, ktorá zabíjačkovými špecialitami či chutnými koláčmi ulahodí každému gurmánovi.

       
Domovská stránka obce:
http://www.kostoliste.sk
Email adresa obce:
obeckostoliste@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore