Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
09.07.2020
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Šuja

Skutočná poloha obce Šuja
 Zvýraznená atrakcia:  Prekrásne okolie Rajeckej doliny
   
Šuja-Mapa Šujského rašeliniska
Mapa Šujského rašeliniska
Obec sa rozkladá na nive rieky Rajčianky v Žilinskej kotline, iba 3 km vzdialená od Rajca a 7 km od kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Nadmorská výška obce a celého chotára sa pohybuje v rozmedzí 455 – 640 m.
Územie obce bolo osídlené už na prelome letopočtov púchovskou kultúrou. Historicky písomne je Šuja doložená v roku 1393 ako Chya. Názov sa niekoľkokrát menil a dnešné pomenovanie Šuja sa používa od roku 1920. Jej obyvatelia bývali roľníkmi, zaoberali sa aj chovom oviec, ale aj včelárstvom, pretože bolo potrebné panstvu i kostolu dodávať najmä vosk na sviece. Šuja spolu s vyše tridsiatimi obcami podliehala lietavskej vrchnosti. Muži pracovali a dodnes pracujú aj v lome na štrkopiesky. Architektúra obce má tradičnú potočnú radovú zástavbu. Najzaujímavejšou historickou stavbou z prelomu 18. a 19. storočia je kaplnka so zvonicou vystavaná v štvorcovom pôdoryse s polkruhovým portálom.
Zaujímavé je aj okolie obce. V roku 1983 bola na rozlohe 10,8 ha vyhlásená prírodná rezervácia Šujské rašelinisko s cieľom chrániť vzácnu rašelinovo-slatinnú flóru, napr. šašinu hrdzavú, žltohlav európsky, ale i faunu, napr. vydru riečnu, pre vedecké, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Chotárom obce preteká rieka Rajčianka, ktorá pramení v Strážovských vrchoch a pri Žiline sa vlieva do Váhu. Pre vodákov je zaujímavý 32 km úsek, pekné hlboké údolie Malej Fatry od Fačkova cez Šuju do Rajca. Na svoje si tu prídu aj športoví rybári.
Cieľov na výlety za kultúrou je celý rad. Rímskokatolícky kostol v neďalekom Rajci pochádza z prvej polovice 14. storočia, zbarokizovaný bol v 18. storočí. Renesančná radnica zo 16. storočia, stará fara zo 17. storočia a dvojpodlažné renesančné domy na námestí dostali barokový vzhľad. Pekný výlet sa núka do kúpeľného mesta Rajecké Teplice, ktoré vyrástli na prameňoch termálnych vôd. Dnes sú zrekonštruované v štýle rímskych kúpeľov. Kúpeľný park vytvoril v rokoch 1932 – 1939 J. Červinka. Blízke vápencové Skalky sú chráneným prírodným útvarom. O niečo vzdialenejším turistickým cieľom môže byť obec Lietava, pod ktorej panstvo kedysi Šuja podliehala. Pozoruhodný je lietavský gotický rímskokatolícky kostol zo začiatku 15. storočia s vnútorným zariadením z 18. storočia. Na brale nad Lietavou sa nachádzajú ruiny hradu, ktorého rozloha bola najväčšia po Spišskom hrade, a v jeho slávnych časoch ho považovali za nedobytný. Vybudovaný bol v roku 1241 ako administratívne a vojenské sídlo. Podnes sa zachovali hradné múry a v bývalej kaplnke aj zvyšky omietky. Z hradného vrchu je nádherný výhľad na šíre okolie.

       
Email adresa obce:
obecsuja@centrum.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore