Test
02.02.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
 

english

Mikroregión BOŠÁČKA
 

Od železničnej stanice Trenčianske Bohuslavice, ležiacej medzi Novým Mestom a Trenčínom, smerom na severozápad, k hlavnému hrebeňu Bielych Karpát v oblasti Veľkého Lopeníka, tiahne sa 18 km dlhá a 1 až 3 km široká Bošácka dolina, lemovaná z oboch strán lesnatými a pasienkovitými kopcami výbežkov Bielych Karpát. Preteká ňou potok Bošáčka.

Táto dolina tvorí mikroregión, ktorý je zaujímavý tak z hľadiska kultúrno-historického, ako aj národopisného a prírodovedeckého. Je preto lákavým miestom pre bádateľov i turistov.
Osídlenie tohoto územia je postupne zdokumentované nálezmi z doby kamennej až po raný stredovek.


mapa Nová Bošáca Zemianske Podhradie Bošáca Haluzice Trenčianske Bohuslavice

Mikroregión tvoria tieto obce a osady:
Prvé písomné zmienky o obciach pochádzajú z 13. až 15. storočia. Spolu má mikroregión 4400 obyvateľov. Najvyšším vrchom je Veľký Lopeník (912 m), ktorého vrchol je na hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Niektoré údaje hovoria, že ku koncu 12. storočia bola dolina husto osídlená eremitmi, pustovnými mníchmi. Jednalo sa o Benediktínov z Nového Mesta n/V, ktorí zmenili svoj doterajší kláštorný spôsob života za pustovnícky - eremitský. Z tohoto obdobia má pochádzať aj názov doliny od slova bosák - bosonský mních - emerita.


Prírodné zaujímavosti:
Vrch Turecko - Trenčianske Bohuslavice
Vrch H8jnica - Trenčianske Bohuslavice
Haluzická prierva (50 m hlboká roklina) - Haluzice
Hradiská - Zemianske Podhradie
Martáková skala - Zemianske Podhradie
Vrch Skalica - Zemianske Podhradie
Vrch Lysica - Bošáca
Vrch Lopeník - Nová Bošáca

Historické pamiatky:
Baroková kaplnka (1763) - Trenčianske Bohuslavice
Opevnený kostol (pís. Zmienka 1299) - Haluzice
Barokový kostol (1733) - Bošáca
Empírový evanjelický kostol (1801) - Zemianske Podhradie
Renesančný kaštieľ - Zemianske Podhradie

Kultúrne ustanovizne:
Múzeum Bošáckej doliny - Bošáca
Pamätý dom Ľ.V.Riznera a J.Ľ. Holubyho - Zemianske Podhradie


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore