Test
21.04.2018
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

 
english
english

MIKROREGIÓN MEDVEŠ


krajinka

Mikroregión MEDVEŠ je združenie právnických osôb, zaregistrovaných Krajským úradom v Banskej Bystrici 30.6.1998.

Sídlo: 980 34 Obecný úrad Nová Bašta
Predseda: Magdaléna Farkasová

mapa

Členmi združenia sú obce Tachty, Večelkov, Studená, Stará Bašta , Nová Bašta, Gemerský Jablonec, Dubno, Petrovce, Hajnáčka, Šiatorská Bukovinka, Blhovce. Združenie je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky používa na rozvoj mikroregiónu MEDVEŠ.

Hlavnou úlohou je koordinácia činností obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohoto regiónu v zmysle trvalo udržiateľného rozvoja.
Stará Bašta Gemerský Jablonec

hrad
hrany Pohanského hradu

vodopad
kamenný vodopád Somoška


Najznámejšie prírodné krásy:
 • ŠPR Pohanský hrad - Stará Bašta
 • CHKO Cerová vrchovina

Najznámejšie historické pamiatky:
 • Hrad Šomoška - Šiatorská Bukovina
 • Hradný vrch Hajnáčka - Hajnáčka
 • Kostná dolina - Hajnáčka
 • Ragáč - Hajnáčka
 • Studňa pani Marie pútnické miesto - Nová Bašta - Večelkov
 • Románsky Kostol - Gemerský Jablonec

Priehrady - vodná nádrž:
 • Tachty-Večelkov - rybolov
 • Gemerský Jablonec - rybolov

Kultúrne slávnosti:
 • Stretnutie pod MEDVEŠOM
 • Chody
 • Uličný ples v obci Stará Bašta

Športové príležitosti:
 • poľovačky- poľovnícky zväz MEDVEŠ
 • Futbal - Pohár MEDVEŠ-každoročne

Kultúrne ustanovizne:
 • dedinské múzeum - Studená
 • Pamätná tabuľa spisovateľa Sándora Petöfiho-Večelkov

Hraničný prechod:
 • Tachty-Cered Otvorený prechodne - na veľkonočnú nedeľu, Turíce, 20.augusta, Deň zosnulých, Vianoce

CHKO
mapa CHKO Cerová Vrchovina


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore