Test
26.09.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

 

KARPATSKÁ CYKLISTICKÁ CESTA

vráť ma na začiatok strany


mapa

Pospájať cykloturistickými trasami prírodne a historicky zaujímavé marginálne oblasti piatich stredoeurópskych krajín - Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Maďarska bola myšlienka, ktorá stála na začiatku úsilia Prešovskej bicyklovej skupiny Kostitras o naplnenie myšlienky Karpatskej cyklistickej cesty.
Mohutný horský Karpatský oblúk nie je jediné, čo nás, obyvateľov území vzdialených od centier, spája. Na územiach, ktoré by v budúcnosti mali ponúkať nie len vyznačené cyklotrasy, ale aj kompletný informačný a turistický servis žijú v každom zo spomínaných štátov národnostné menšiny a etnické skupiny, ktoré dodávajú daným územiam ich charakteristický ráz. Územia s pomerne nepriaznivou socio-ekonomickou štruktúrou, nedostatočne rozvinutou dopravnou infraštruktúrou, ale na druhej strane s množstvom malebných a doposiaľ pre masovú turistiku neobjavených prírodných zákutí poskytujú ideálne podmienky pre alternatívne druhy turistiky, eko-turizmus a v neposlednom rade cykloturistiku. Prvým drobným krôčikom k naplneniu predstáv o "agro-turistickom a eko-turistickom raji na východe strednej Európy" bolo začiatkom júla 1999 otvorenie prvých 200 kilometrov vyznačených cykloturistických trás Karpatskej cyklistickej cesty.

Prvá časť KCC spája Prešov s poľským Krosnom a pokračuje z Krosna cez Medzilaborce a Sninu do ukrajinského Velikého Berezného a Ľuty. Slovenská časť je v dĺžke 200 kilometrov vyznačená červeným cykloturistickým značením, pričom trasa Prešov - Vyšný Komárnik (hraničný prechod do Poľska) vedie po Šarišskej cyklomagistrále a trasa Čertižné - Ubľa vedie po Hornozemplínskej cyklomagistrále.
Pokračovanie značenia na poľskej strane závisí od aktivity našich poľských partnerov - predstaviteľov Spolku gorskeho z Krosna a na ukrajinskej strane je trasa od Uble po Ľutu, vďaka aktivite našich partnerov z Merida klubu z Užhorodu, vyznačená zatiaľ len maľovaným cykloturistickým značením červenej farby.


I.ETAPATrasa I. etapy KCC sa začína za mestom Prešov v smere na Bardejov, Michalovce a Vranov nad Topľou. Odbočka do obce Fintice v mestskej časti Nižná Šebastová je začiatkom značenej trasy, ktorá Vás prevedie cez náročné Fintické sedlo v podhorí Kapušianskeho hradu. Po prejazde Tulčíkom a Demjatou s využitím strých obecných ciest sa dostaneme po krátkom úseku vedúcom po hlavnej ceste na Bardejov do Raslavíc odkiaľ pokračujeme nádherným podhorím Čergova až k Bardejovu. Nezabudnuteľným zážitkom pre turistov je prehliadka chrámu sv. Egídia. Bardejov so Svidníkom spája vyznačená trasa po ceste tretej triedy vedúcej cez Bardejovskú Novú Ves a Šarišské Čierne. Vo Svidníku si je možné pozrieť skanzen Rusínskej a Ukrajinskej kultúry, ktorý poskytuje okrem prehliadky malebnej vidieckej architektúry tohto regiónu aj krásny výhľad na masív Nízkych Beskýd s Dukelským priesmykom.
Ďalej a Medvedím tvorí síce výhodnú skratku k poľským hraniciam a poskytuje nádherné výhľady na okolité horské masívy, ale do dokončenia spojovacej cestne komunikácie medzi oboma obcami bude pre naložených diaľkových cykloturistov a za dažďa lepšie použiť frekventovanejší úsek hlavnej cesty k hraničnému prechodu.
Na poľskej strane značenie KCC zatiaľ v teréne nie je zrealizované. Značené trasy však môžete nájsť v trojuholníku Tylawa - Iwla - Dukla. Z Dukly sa cykloturista dostane do Bobrky, kde sa nachádza múzeum naftového priemyslu, ďalej do poľských kúpeľných miest Iwonicz, Rymanow a v opätovnom prekročení Nízkych Beskýd a slovensko-poľských hraníc do Čertižného. Tento nový hraničný prechod pracuje v režime malého pohraničného styku a preto je potrebné si vopred zariadiť na príslušnom colnom úrade povolenie hromadného prechodu hraníc trasa vedie cez Dukelský priesmyk do Poľska.
Problematický úsek trasy medzi Vyšnou Písanou alebo v prípade prechodného pobytu v hraničnom území je výhodné si zabezpečiť potvrdenie od príslušného obecného úradu o prechodnom pobyte, ktoré oprávňuje turistov a cykloturistov k prechodu hraníc na tomto prechode.
Administratívne problémy sa oplatí vyriešiť a využiť práve tento hraničný prechod pretože úsek od poľských Jašlisk po slovenské Čertižné je jedným z najkrajších častí doteraz vyznačenej Karpatskej cyklistickej cesty.
V Medzilaborciach sa zasa oplatí navštíviť Múzeum Andyho Warhola Trasa Habura - Sninské rybníky vedie príjemnou kopcovitou krajinou, ktorá poskytuje ideálnu príležitosť na odpútanie sa od šedivej každodennosti a keď hľadáte krajinu, kde nie ste dosiahnuteľný ani mobilom, tak ste ju práve našli. Po krátkom ale o to náročnejšom úseku zo Sninských rybníkov "k umartemu" Vám bude odmenou nádherná lesná cesta vedúca po vrstevnici podhorím Sninského kameňa a nádherný zjazd do obce Strihovec odkiaľ vedie tiahly zjazd prakticky až k hraničnému prechodu za obcou Ubľa. Tento hraničný prechod pracuje v štandardnom režime a pri prechode na ukrajinské územie je potrebné si pri individuálnom výlete zabezpečiť vstupný poplatok, tzv. "vaučer", ktorý si môžete kúpiť aj v pohostinstve v Ubli a informovať sa o nutnosti zakúpenia poistenia (tzv. "strachovka"). Krásna krajina s hustým lesným porastom, tradičné drevené obydlia, aké je možní vidieť na slovenskej strane len v skanzene sú na Ukrajine dodnes funkčné (Velykyj Bereznyj a Ľuta).

vráť ma na začiatok strany

II.ETAPATrasa II. etapy Karpatskej cyklistickej cesty ( KCC) zatiaľ spája čiastočne vyznačený úsek na Slovensku (120 km) - zelené "C" a navrhnutú 300-kilometrovú cykloturistickú trasu v Maďarsku". KCC prvý krát otestovala skupina cyklistov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Nemecka, Dánska a Anglicka na športovo-propagačnej akcii "Cyklo trh 2000".

Začiatok II. etapy KCC je opäť v Prešove - centre Šariša s množstvom kultúrno-historických zaujímavostí (Prešov - mestská pamiatková rezervácia, hrady v jeho blízkom okolí). Trasa potom pokračuje v kopcovitom teréne Šarišskej vrchoviny a Slovenského Rudohoria do Gelnice - mesta s bohatou banskou históriou.
Cykloturista tu má možnosť navštíviť miestne Banícke múzeum s bohatou zbierkou zaujímavých exponátov. Odtiaľ sa dostáva popri rieke Hnilec do Mníška nad Hnilcom, Smolníka a Úhornej. Za touto malebnou horskou dedinkou sa výši kopec, ktorý každopádne preverí nielen fyzickú kondíciu každého cyklistu, ale aj pripravenosť jeho dvojkolesového dopravného prostriedku. Hore sa však ponúka úchvatný pohľad do údolia nielen na maličké strechy chalúpok, ale aj na pasúce sa ovečky roztrúsené po priľahlých stráňach. Niekoľko kilometrový zjazd zo sedla Úhornej končí v Krásnohorskom Podhradí.

Oblasť Gemera má rozhodne tiež čo ponúknuť. Či je to hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, kaštieľ Betliar alebo zachovaná banská história samotného centra - mesta Rožňavy . Trasa ďalej pokračuje do Štítnika s jedinečným evanjelickým gotickým kostolom, ktorý má najstarší organ na Slovensku. Pozornosť priláka určite aj vodný hrad, či bývalé banské štôlne a domy, ktoré je najlepšie spoznávať v sprievode miestneho obyvateľa. Zo Štítnika sa cez Kunovu Teplicu, Plešivec dostáva cyklista na slovensko-maďarskú hranicu Domica - Aggtelek. Z tohto úseku cesty je výhľad na planiny jedinečnej oblasti Slovenského krasu, ako aj možnosť vybrať si a pozrieť niektorú z jaskýň nachádzajúcich sa priamo na trase alebo popri nej (Ochtinská aragonitová, Gombasecká, Domica, ...).

Maďarská časť KCC začína v Aggteleckom národnom parku, ktorý je pokračovaním krasovej oblasti. V najznámejšej jaskyni Baradla, ktorá je prepojená so slovenskou Domicou, je možnosť vypočuť si hudbu v jedinečnej Koncertnej hale s výnimočnou akustikou. Spolu s hrou svetiel a tieňov z kvapľových útvarov poskytuje táto obrovská sieň nezabudnuteľný zážitok.
Z Aggteleku cykloturista šliape do pedálov po úzkych cestách v krásnom lesnom a ešte kopcovitom prostredí Zemplinského národného parku, avšak s veľmi kvalitným povrchom, do dedinky Regéc. Odtiaľ sa spustí a veľmi pohodlne dostane využijúc raz cesty, inokedy cyklistické chodníky, do vychýrenej vinárskej oblasti - Tokaj. Na mieste, kde sa Bodrog zlieva s Tiszou, si môže pozrieť nielen miestne múzeum vín, ale aj ochutnať "tokaj" v početných pivniciach.

II. etapa Karpatskej cyklistickej cesty končí v dedine Okoritofulpos neďaleko maďarsko-rumunskej hranice. Po doterajšom úseku trasy, kde sa cyklista raz špĺha hore kopcom, inokedy spúšťa dole, tento úsek od Tokaja vedie po rovinách maďarskej pusty. V horúcom lete je najideálnejšie vystihnúť počasie pod mrakom a samozrejme mať dostatočné zásoby tekutín.

V dedine Okoritofulpos končí len II. etapa KCC. Práve z tohto miesta by však mala v budúcnosti na ňu nadväzovať ďalšia časť KCC, ktorá povedie cykloturistu krásami rumunského územia.Ponúkame publikáciu:

Netradičný cykloturistický sprievodca
KARPATSKÁ CYKLISTICKÁ CESTAAutorka publikácie Mgr. Apolónia Sejková na 140-tich stranách ponúka čitateľovi - cykloturistovi a nielen jemu netradičný zdroj informácií o cykloturistickej trase Karpatská cyklistická cesta, ktorá spája vyznačené trasy na Slovensku a navrhnuté v Poľsku a na Ukrajine.

Knižka má 14 samostatných kapitol. Každá z nich predstavuje jednu etapu trasy s príznačným názvom:
 • Prešovská
 • Čergovská
 • Bardejovská
 • Svidnická
 • Duklianska
 • Hraničná
 • Naftárska
 • Krosnianska
 • Kúpeľná
 • Beskydská
 • Medzilaborecká
 • Sninská
 • Vihorlatská
 • Podkarpatská

Kapitoly obsahujú
 • všetobecnú charakteristiku
 • popis povrchu trasy s výškovými profilmi a mapkami
 • zaujímavosti po trase
 • postrehy cyklistov, ktorí túto trsu už absolvovali
 • odporúčané odbočky
 • stravovacie zariadenia
 • ubytovacie možnosti

CENA SPRIEVODCU
- slovenská verzia: 90,-Sk
- anglická verzia: 150,-Sk


AJ NA KOMISIONÁLNU ZMLUVU !

Kontaktná adresa v prípade objednávky:

Prešovská bicyklová skupina KOSTITRAS
Levočská 2
080 01 Prešov
tel.: 091 / 771 33 44
e-mail: kostitras@vadium.sk
kontaktná osoba: Mgr. Andrea Klinková

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore