Smrť chránených bocianov na elektrickom vedení
 
 

  Územie Slovenska leží na významnej ťahovej ceste vtáctva. Pri jesennom ťahu do južnej Afriky prelietajú našou krajinou aj stovky bocianov z území severnejšie od nás, predovšetkým z Poľska, Nemecka a Škandinávie. U nás sa nakrátko zastavia kvôli odpočinku a doplneniu energie zberom potravy na poliach.

Takmer pravidelne v auguste na lúkach po Tatrami oddychujú takéto tiahnúce kŕdle bocianov bielych, ktoré hniezdia v Nemecku. Tu chytajú hraboše a rôzny hmyz, aby nabrali energiu na ďalšiu ďalekú cestu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Na bociany oddychujúce na vyvýšených miestach tu však číha nebezpečenstvo poranenia alebo smrti.

Ako zistil člen SOVS Jozef Hybler z Popradu, na dvojkilometrovom úseku 22kV elektrického vedenia, presnejšie pod jeho betónovými stĺpmi so železnými konzolami tvaru písmena “T” (tzv. stĺpy smrti), medzi obcami Matejovce a Veľká Lomnica našlo na prelome augusta a septembra 2002 smrť naraz až sedem bocianov. Uvedený úsek elektrického vedenia nie je doposiaľ zabezpečený ochrannými plastovými hrebeňmi na konzolách stĺpov, ktoré bránia dosadaniu a tým aj usmrteniu vtákov.

Škoda vyčíslená spoločenskou hodnotou usmrtených bocianov bielych podľa vyhlášky č. 93/1999 o ochrane a spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín a živočíchov predstavuje sumu 210 tisíc korún. Nevyčísliteľná a nenávratne stratená je však hodnota prírodná a úsilie ochranárov u nás aj v okolitých krajinách o záchranu tohto ohrozeného vtáčieho druhu chráneného viacerými medzinárodnými dohovormi.

Inštalácia hrebeňových zábran na stĺpoch 22 kV elektrických vedení bola na základe dohôd rezortných ministerstiev (životné prostredie resp. hospodárstvo) vybraná ako metóda, ktorej aplikácia má predchádzať zbytočným stratám na chránených druhoch vtákov, predovšetkým bocianoch, dravcoch a sovách. Energetici sú povinní hrebeňové zábrany inštalovať na všetky novo konštruované a kritické úseky 22 kV vedení.

SOVS informovala listom príslušné pracovisko akciovej spoločnosti Východoslovenská energetika v Poprade, zodpovedné za správu elektrických rozvodných sietí v tomto regióne, o úhyne bocianov na stĺpoch 22 kV vedení a vyzvala energetikov k urýchlenej inštalácii hrebeňových zábran v kritickom úseku vedenia pri Matejovciach. V prípade nerešpektovania výzvy a zistenia ďalších úhynov vtákov na tomto úseku 22 kV elektrických vedení využije SOVS k riešeniu situácie aj dostupné trestno-právne nástroje.Ďalšie informácie:
RNDr. Pavol Kaňuch, ochranársky manažér SOVS,
tel. 057/4461120, 0905/256184
e-mail: kanuch@sovs.sk