Významné vtáčie územia - č. 2 - Malé Karpaty
 
 

  Rozloha: 76 600 ha

Nadmorská výška: 200 768 m n. m.

Charakteristika: rozsiahle, 100 km dlhé a do 20 km široké kopcovité územie, predstavujúce najzápadnejší celok Západných Karpát. Lesy sú tvorené prevažne bukom, s prímesami javora a jaseňa vo vyšších resp. duba, bresta a borovice v nižších polohách. Odlesnené oblasti okolo sídiel boli premenené na pastviny, lúky, vinice a ornú pôdu.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pestovanie plodín a viniča, chov rýb a kačíc, turistika.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie dravcov a pre iné lesné vtáctvo (bocian čierny, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, orol kráľovský, chrapkáč poľný, holub plúžik, výr skalný, lelek obyčajný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďateľ prostredný).

Negatívne faktory: holorubná ťažba dreva, vyrušovanie vtáctva zberačmi lesných plodov, výstavba chát, rybníkov, ciest a elekrických vedení, cykloturistika, paragliding, lyžovanie a skalolezectvo, vykrádanie hniezd a poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov, usmerňovanie rekreačných a ovplyvňovanie lesníckych aktivít. CHKO Malé Karpaty.