Významné vtáčie územia - č. 3 - Sysľovské polia
 
 

  Rozloha: 3 860 ha

Nadmorská výška: 130-137 m n.m.

Charasteristika: rovinaté územie v otvorenej poľnohospodárskej krajine, obsahujúce ornú pôdu, suché riečne meandre a sieť krovinatých vetrolamov. Pôvodné stepné biotopy boli človekom premenené na intenzívne využívanú ornú pôdu.

Využitie: pestovanie poľnohospodárskych plodín, poľovníctvo.

Vtáctvo: územie je významným hniezdiskom stepných vtáčích druhov (kaňa popolavá, sokol kobcovitý, chrapkáč poľný) a zhromaždiskami vtákov počas jesenného ťahu a zimovania (beluša veľká, hus siatinná, hus divá, hus bieločelá).

Negatívne faktory: používanie hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve, vyrušovanie vtáctva poľnohospodármi a poľovníkmi, výstavba diaľnice, poľovanie na zimujúce vtáctvo.

Ochrana: ovplyvňovanie poľnohospodárskych aktivít, eliminácia predátorov vtáctva, ochrana hniezdísk, revitalizácia vetrolamov, vyvesovanie hniezdnych búdok a umelých hniezd pre sokoly.

Obrázok: hus divá (Anser anser)
Zdroj: animaldiversity.ummz.umich.edu