Jedinečné pozorovania vtákov na Slovensku
 
 

  Spolu 31 krajín sa zapojilo do realizácie aktivít počas Európskych dní vtáctva. Tie sa pravidelne konajú pod názvom „Birdwatch“ od roku 1993. Tohto roku sa ich zúčastnilo 33 000 ľudí, ktorí pozorovali približne 380 000 vtákov.

Podľa dostupných informácií sa na Slovensku uskutočnilo 25 akcií, ktorých sa zúčastnilo vyše 1 000 záujemcov. Terénni pozorovatelia zaznamenali jedinečné druhy z celoeurópskeho hľadiska! V okrese Trebišov to bol nádherný včelárik zlatý, pri Bratislave na Hrušovskej zdrži vzácny lyžičiar, z celosvetovo ohrozených orlov – orol skalný v okrese Ružomberok a orol kráľovský v NP Slovenský kras.

V priateľskej konkurencii krajín-organizátorov vyhralo Španielsko so 109 akcií a 19 000 záujemcami. Najviac vtákov, 140 254 jedincov, videli vtáčkari v Maďarsku.

Počasie však Európskym dňom vtáctva neprialo. Vo väčšine krajín pršalo, a tak sa mnoho terénnych pozorovaní sťahovavého vtáctva zrušilo. Napriek tomu celá Európa žije “vtáčkarskými špekmi”.

V Severnej Európe dominovali lesné druhy vtákov – pinka lesná, rôzne druhy sýkoriek. Z morských druhov kačíc to boli kačica ľadová a turpan čierny v pobaltských krajinách. V strednej Európe škorec lesklý, kačica diva a kačica hvízdavá. Hoci lastovičky z väčšiny európskych krajín už odleteli do Afriky, vo Švajčiarsku boli zaznamenané početné kŕdle. Západná Európa sa tešila výraznej migrácii pinky lesnej a v Španielsku videli obrovské množstvá strák čiernozobých.

K raritným euróskym pozorovaniam patria včelárik zlatý na Slovensku (okres Trebišov), sokol kobec vo Francúzsku a strakoš červenochrbtý v Chorvátsku.

Súhrnné výsledky Birdwatchu 2002 budú k dispozícii o niekoľko dní po riadnom vyhodnotení hlásení zo všetkých účastníckych krajín. Nájdete ich na www.mme.hu alebo v Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS).

Hlavným cieľom víkendovej siete aktivít bolo upozorniť na dôležitosť ochrany vtáctva a vôbec celej prírody. Vtáčkarské organizácie sa tiež snažili získať väčšiu podporu širokej verejnosti. Celoeurópskym koordinátorom bola maďarská partnerská organizácia – MME.

Európsky Birdwatch tak ako každý rok organizovala spoločnosť BirdLife International. Ide o jednu z najstarších medzinárodných organizácií, ktorá má svojich zástupcov vo vyše 100 krajinách. Cez ochranu vtákov a ich biotopov BirdLife prispieva k ochrane biologickej rozmanitosti na Zemi a k zdravému životného prostrediu pre ľudí.

Obrázok: včelárik zlatý - Merops apiaster
Zdroj: http://www.birdguides.com