Významné vtáčie územia - č. 4 - Sĺňava
 
 

  Rozloha: 690 ha

Nadmorská výška: 154-158 m n.m.

Charakteristika: rovinaté územie zahŕňajúce vodnú nádrž na rieke Váh, priľahlé lúky a polia. Štrkovité brehy nádrže sú porastené krovinami a v jej strede sa nachádza umelo vytvorený štrkový ostrov. Lúky a polia sú navzájom oddelené hrádzami a kanálmi, pričom lúky pôvodne spásané dobytkom sú dnes opustené a zarastajú vŕbovými krovinami.

Využitie: ochrana prírody, rekreácia, vodný manažment, poľovníctvo, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významným zhromaždiskom vyše 20 000 ks tiahnúceho a zimujúceho vodného vtáctva (kačica divá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, lyska čierna, čajka bielohlavá, čajka sivá, čajka smejivá), vtáčí ostrov je hniezdiskom čajok a rybárov.

Negatívne faktory: vodný motorizmus, vodné lyžovanie, windsurfing, športový rybolov, poľovanie na vtáctvo, výstavba rekreačných zariadení a chýbajúci tradičný poľnohospodársky manažment.

Ochrana: manažment pobrežnej vegetácie, odstraňovanie náletovej vegetácie na vtáčom ostrove, ovplyvňovanie rekreačných aktivít.

Obrázok: Priehradné jazero Sĺňava
Zdroj:www.pescan.host.sk/jazeroSlnava.htm