Významné vtáčie územia - č. 5 - Považský Inovec
 
 

  Rozloha: 47 210 ha

Nadmorská výška: 175-1042 m n.m.

Charakteristika: Kopcovité územie, zväčša zalesnené s prevahou buka, javora, jaseňa, lipy a v nižších polohách duba. Uprostred lesov a po obvode územia sa nachádzajú lúky a južné a západné okraje tvoria obrábané polia a pomerne hustá sieť ľudských sídiel.

Využitie: územie je významné pre hniezdenie niektorých lesných dravcov a vtáctvo lúk (orol kráľovský, chrapkáč poľný).

Negatívne faktory: ťažba dreva, intenzívny lesný manažment, rozvoj sídiel, vyrušovanie vtáctva lesníkmi a turistami, vykrádanie hniezd dravcov, polomy.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov, znižovanie strát na dravcoch spôsobených eletrickými vedeniami a ovplyvňovanie lesníckej činnosti.

Obrázok: Považský Invovec a Dolnovážska niva pri Jalšovom
Zdroj:www.ku-trnava.sk/krajsky_urad/odbory/ZIVOTNE/ZP/maleobr.htm