Významné vtáčie územia - č. 6 - Tribeč
 
 

  Rozloha: 27 590 ha

Nadmorská výška: 153-830 m n.m.

Charakteristika: kopcovité územie budované vápencami, dolomitmi a pieskovcami. Centrálnu časť územia pokrývajú lesy tvorené bukom, v nižších polohách dubom a na okrajoch aj borovicou. Na úpätiach sa nachádzajú lúky, orná pôda, sady a vinice.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie niektorých dravcov a iných vtáčích druhov lesov a krovín (včelár obyčajný, orol kráľovský, krutihlav obyčajný, žlna sivá, ďateľ prostredný, žltochvost hôrny, penica jarabá, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: vyrušovanie vtáctva, lesné polomy a požiare.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov. CHKO Ponitrie.

Obrázok: Tríbeč - NPR Zoborská lesostep - vápencové škrapy)

Zdroj: www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/spravy/ponitrie