Významné vtáčie územia - č. 8 - Jurský Chlm
 
 

  Rozloha: 53 ha

Nadmroská výška: 102-125 m n.m.

Charakteristika: 600 m dlhý pás územia obsahujúceho zvyslé pieskové steny. Okolie lokality tvoria zo severnej strany marhuľové sady a z južnej a východnej orná pôda.

Využitie: výskum a ochrana prírody, poľnohosdárstvo.

Vtáctvo. lokalita je významným hniezdiskom vtáčích druhov hniezdiacich v pieskových stenách (včelárik zlatý, brehuľa riečna).

Negatívne faktory: prudké dažde, ťažba piesku v hniezdnom období.

Ochrana: prírodná rezervácia.

Obrázok: Brehuľa riečna (Riparia riparia)
Zdroj: http://i-bird.com/Gallery/GALSndMartin894.htm