Významné vtáčie územia - č. 11 - Riečnica
 
 

  Rozloha: 4 320 ha

Nadmorská výška: 590-1 076 m n. m.

Charakteristika: relatívne malé kopcovité a neobývané územie v ochrannom pásme vodnej nádrže Nová Bystrica. Lesy, tvorené smrekom, bukom a jedľou, sa striedajú s kvetnatými a podhorskými lúkami.

Využitie. lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie chrapkáča poľného.

Negatívne faktory: opustenosť územia a chýbajúci tradičný manažment, zarastanie lúk burinnou vegetáciou a krovinami.

Ochrana: výskum vplyvov strojového a ručného kosenia lúk na chrapkáče, CHKO Kysuce.

Obr. zdroj: Internet