Významné vtáčie územia - č. 12 - Oravská kotlina
 
 

  Rozloha: 16 745 ha

Nadmorská výška: 603-990 m n. m.

Charakteristika: plochá kotlina s Oravskou priehradou v jej strede, obklopená stredne vysokými vrchmi. Lesy sú tvorené prevažne smrekom, s prímesou jedle a borovice, v nižších polohách sa nachádzajú tiež podmáčané lesy tvorené vŕbou, jelšou a topoľom. Na odlesnených miestach sa nachádzajú senné lúky, pastviny alebo orná pôda.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo, vodohospodrástvo, rekreácia a športový rybolov.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a vlhkých lúk (bocian čierny, bocian biely, orol krikľavý, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, chriašť bodkovaný, rybárik obyčajný, brehuľa riečna, strakoš veľký) a tiež ako dôležitá zastávka a zimovisko sťahovavého vodného vtáctva (orliak morský).

Negatívne faktory: intenzifikácia poľnohospodárstva, vypaľovanie trávnatých porastov, výstavba rekreačných trávnatých porastov, výstavba rekreačných zariadení, intenzívny lesný manažment, vyrušovanie vtáctva lesníkmi a rybármi, nezákonné poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: inštalácia hniezdnych búdok, prikrmovanie zimujúcich orliakov morských, udržiavanie hniezdneho ostrova čajok a rybárov, usmerovňovanie turistických aktivít, športového rybolovu a poľovania, ovplyvňovanie lesníckej činnosti. CHKO Horná Orava.

Obr.: bocian čierny
Zdroj:aves.desdeinter.net/ciguneg.htm