Významné vtáčie územia - č. 14 - Veľká Fatra
 
 

  Rozloha: 60 610 ha

Nadmorská výška: 400-1592 m n. m.

Charakteristika: rozsiahly lesnatý horský celok s hlbokými dolinami a početnými vápencovými útvarmi (skalné steny, kaňony, skalné veže, previsy). Lesy obsahujú prevažne buk, jedľu, javor, smrek, borovicu a tis. Odlesnené časti vo vyšších polohách boli premenené na horské lúky a pastviny.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, turistika a lyžovanie, pasenie dobytka a oviec, ochrana prírody.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a horských lúk (bocian čierny, orol krikľavý, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, lelek obyčajný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďubník trojprstý, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, skaliar pestrý, muchárik bielokrký, sýkorka chochlatá, stehlík čížavý).

Negatívne faktory: úbytok pasenia dobytka a oviec, ťažba dreva a vápenca, výstavba lesných ciest, pôdna erózia a poškodzovanie porastov na lyžiarskych svahoch, vypaľovanie trávnatých porastov.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov, usmerňovanie turistických aktivít a ovplyvňovanie lesníckej činnosti. NP Veľká Fatra.

Obrázok: Muchárik bielokrký
Zdroj:http:www.ficedula.ch/balia.htm