Významné vtáčie územia - č.17 - Nízke Tatry
 
 

  Rozloha: 183 000 ha
Nadmorská výška: 360-2 043 m n. m.

Charakteristika: 80 km dlhý a do 30 km široký horský celok tiahnuci sa v smere východ – západ, s hlbokými dolinami oddelenými početnými hrebeňmi, a s vápencovými a dolomitovými krasovými útvarmi (sklané steny, previsy, jaskyne). Lesy sú tvorené prevažne smrekom, v nižších polohách s prímesou buka, javora, borovice a tiež tisu.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, rekreácia a turistika, lyžovanie, pasenie oviec.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, horských a kvetnatých lúk (bocian čierny, bocian biely, včelár obyčajný, orol krikľavý, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, holub plúžik, výr skalný, lelek obyčajný, rybárik obyčajný, ďubník trojprstý, žlna sivá, vrchárka vrchovská, drozd kolohrivý, murárik červenokrídly, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: úbytok pasenia dobytka a zarastanie lúk, ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, lesné polomy a prívalové dažde, budovanie rekreačných zariadení a lyžiarskych svahov, vyrušovanie vtáctva turistami, vykrádanie hniezd dravcov, nezákonné poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov pred vykrádaním, usmerňovanie rekreačných aktivít a lesníckej činnosti. NAPANT.

Obr.: Orol krikľavy - dvojtýždňové mláďa
Zdroj:www.tanap.sk/slovensky/orol.html