Významné vtáčie územia - č. 19 - Lešť
 
 

  Rozloha: 5 200 ha

Nadmorská výška: 459-869 m n. m.

Charakteristika: kopcovité územie v severnej časti Krupinskej planiny. Podstatnú časť územia tvoria extenzívne využívané trávnaté porasty, zmiešané lesy a kroviny. Územie je po dlhé roky využívané ako vojenská výcviková oblasť a je preto len riedko osídlené.

Využitie: vojenské výcvikové priestory, poľovníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lúk, krovín a lesov (chrapkáč poľný, holub plúžik, lelek obyčajný, krutohlav obyčajný, ďateľ prostredný, škovránok stromový, žltochvosť hôrny, svrčiak riečny, penica jarabá, muchárik bielokrký, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: nedostatok manažmentu lúk a ich zarastanie krovinami.

Ochrana: -

Obrázok: Ďatel prostredný
Zdroj:www.birdguides.com/html/vidlib/species/Dendrocopos_medius.htm