Nášľapové železá odsekli myšiakovi lesnému nohu!
 
 

  01/15/2004 - Nitra

Smrtiaca pasca, takzvané nášľapové železá, doslova odsekla nohu dravcovi - myšiakovi lesnému (Buteo buteo). K incidentu došlo dňa 8. 1. 2004 v blízkosti Nitry, povedľa rýchlostnej komunikácie vedúcej do Bratislavy. Náhodným svedkom tohto prípadu sa stal miestny poľovník, ktorý na miesto činu okamžite privolal hliadku polície.
Myšiak bol prevezený do chovnej stanice pre dravce a sovy, v rámci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde bol ošetrený a kde zostal v rehabilitácii. Zranenie je však vážne a obete takýmto zraneniam neraz podľahnú. Ak sa aj myšiaka podarí úspešne doliečiť, navždy zostane handicapovaným jedincom, neschopným samostatnej existencie vo voľnej prírode.
Páchateľ tohto činu bude pravdepodobne stíhaný pre trestný čin pytliactva. Zároveň bola porušená poľovnícka legislatíva, ako aj zákon o ochrane prírody a krajiny.
Používanie nášľapových želiez je u nás zakázané už niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu takéto prípady evidujeme takmer každoročne. Obeťami sa najčastejšie stávajú práve myšiaky lesné, ale aj iné druhy dravcov, napríklad jastraby lesné, či orly skalné.
Prenasledovanie dravcov má na Slovensku dlhú tradíciu. Nevraživosť voči tejto skupine operencov však často pramení iba z nepochopenia ich významu v našich ekosystémoch. Oveľa častejšie ako s použitím nášľapových želiez sú dravce odchytávané do tzv. jastrabích košov, alebo priamo likvidované odstrelom.
Podľa platných právnych predpisov nemožno v súčasnosti usmrcovať žiadneho dravca a veľmi prísne je postihované aj nelegálne obchodovanie so živými jedincami, ich vývinovými štádiami (vajcia), ako i s dermoplastickými preparátmi.


Obrázok: Myšiak lesný
Zdroj:home.wanadoo.nl/r.goedegebuur/plaatjes/buizerdp1.html