Dramatický úbytok vtákov hrozí aj Slovensku
 
 

  01/19/2004 - Berlin
BirdLife International varuje: hrozí dramatický úbytok vtákov poľnohospodárskej krajiny v nových členských krajinách Európskej únie.

Nová štúdia populačných trendov voľne žijúcich vtákov, publikovaná dnes organizáciou BirdLife International na seminári BirdLife počas Medzinárodného zeleného týždňa (Grüne Woche) v Berlíne, ukazuje, že v krajinách EU počty 24 bežne rozšírených vtáčích druhov, vrátane škovránkov, cíbikov a strnádok, klesli od roku 1980 v priemere o viac ako 30%. Vtáky sú výborným barometrom zdravotného stavu životného prostredia a udržateľnosti ľudských aktivít. Rapídny pokles vtáčích populácií je dôsledok intenzívneho poľnohospodárstva.

Pokles najvážnejšie postihol severozápadnú Európu. Predchádzajúci výskum ukázal, že pokles populácií druhov poľnohospodárskej krajiny bol najväčší v krajinách EÚ s najintenzívnejšími poľnohospodárskymi postupmi. Napríklad vo Veľkej Británii poľnohospodárstvo vytlačilo mnohé rastliny a živočíchy z oblastí ich hojného výskytu a v rokoch 1970-1999, populácia škovránka poklesla o 52%, strnádky lúčnej až o 88%.

Z 453 druhov vtákov pravidelne sa vyskytujúcich v Európe, je prežitie až 150 z nich (okolo jednej tretiny) závislých na udržateľnom poľnohospodárstve. Najviac ohrozené druhy - chrapkáč poľný, strakoš červenochrbtý a drop fúzatý - sú v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine vzácnosťou. Tieto vtáky už nehniezdia na väčšine územia severozápadnej Európy, no v krajinách východnej Európy sa stále vyskytujú ich početné populácie.

Organizácia BirdLife je presvedčená, že je nevyhnutné, aby vlády 10 krajín vstupujúcich do EÚ brali jasné varovania prírody vážne a aby pri intenzifikovaní poľnohospodárskej výroby zohľadňovali požiadavky životného prostredia. V opačnom prípade nastane masívny úbytok alebo dokonca vymieranie druhov aj v nových členských krajinách, ktoré sú ešte stále bohaté na prírodu nedotknutú ničivou silou intenzívneho poľnohospodárstva.

Graham Wynne, výkonný riaditeľ RSPB (BirdLife, Veľká Británia), na úvod dnes začínajúceho seminára povedal: „Po viac ako tri desaťročia bolo prírodné bohatstvo Európskej únie ničené dotáciami poľnohospodárskej produkcie. Uprednostňovalo sa intenzívne hospodárenie pred jeho udržateľnosťou. Vlády nových členských krajín EÚ sa musia poučiť od krajín ako Veľká Británia, kde sledujeme úbytok biodiverzity. Niekedy bežné druhy ako vrabec poľný a cíbik, vymizli z mnohých oblastí. Úbytok chrapkáča je najzreteľnejším dôsledkom industrializácie poľnohospodárstva v Európe. Podpory vyplácané farmárom s cieľom zvýšiť výnosy, vyhnali chrapkáča z väčšiny územia Európskej únie. Je to natoľko očividné, že hranice Spoločnej poľnohospodárskej politiky môžete vyčítať z mapy rozšírenia vtákov.“.

Miroslav Demko, Predseda Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (BirdLife, Slovensko): \"Na Slovensku žijú mnohé vzácne a ohrozené druhy vtákov, ktoré sú v krajinách Európskej únie na hranici vymiznutia. Napríklad v predhoriach na nížinách Slovenska pravidelne hniezdi viac ako jedna tretina európskej populácie orla kráľovského alebo na lúkách v horských oblastiach môžeme ešte bežne počuť hlas chrapkáča poľného. Zavedenie tzv. spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky je určitým ohrozením tohto prírodného bohatstva, a tak veľmi záleží na tom ako využijeme všetky možnosti aj v tejto oblasti. Aj pre Slovensko ponúka Európska únia podporu pre šetrné hospodárenie, ktoré je prínosom pre životné prostredie aj miestne komunity. Z prostriedkov EU je možné čerpať agroenvironmentálnu podporu pre poľnohospodárov, ktorí chcú prispieť k ochrane prírody.“

Obrázok: Cíbik chochlatý
Zdroj:www.faunistik.net/BSWT/AVES/CHARADRIIFORMES/CHARADRIIDAE/VANELLUS/vanellus.vanellus_im02.html