Významné vtáčie územia - č. 21 - Muránska planina
 
 

  Rozhloha: 8 820 ha

Nadmorská výška: 394-1 408 m n. m.

Charakteristika: kopcovité až hornaté územie s rozmanitým reliéfom a biogeografickými prvkami. Lesy obsahujú prevažne buk, smrekovec, javor a borovica. Skalnaté svahy sú pokryté suchými lúkami a krovinami, vyskytujú sa tu početné vápecnové steny, bralá, jaskyne a iné krasové útvary.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, ochrana prírody, turistika.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a skalnatých biotopov (bocian čierny, orol skalný, strnádka cia).

Negatívne faktory: vykádanie hniezd dravcov, ťažba dreva, vyrušovanie vtáctva turistami, lesné polomy a požiare, vypaľovanie trávnatých porastov.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov pred vykrádaním a usmerňovanie lesníckej činnosti. NP Muránska planina.

Obrázok: strnádka cia
Zdroj:www.bavarianbirds.de/mix/zippammer.html